Epidemija: Ukrepi so dosegli svoj cilj

V prvi fazi epidemije Covid-19 je Vlada Republike Slovenije s premišljenimi in strateško naravnanimi ukrepi poskrbela za socialno varnost prebivalcev in za preživetje podjetij, da bi tako družba kot gospodarstvo iz krize izšla v čim boljši kondiciji.

Za uspešno soočenje z gospodarsko krizo pa je zelo pomembno tudi dejstvo, da so naše javne finance stabilne in banke likvidne.

Ukrepi iz prvega zakonskega koronskega paketa so dosegli cilj, kar kažejo tudi visoke ocene bonitete naše države s strani mednarodnih institucij ter odlični pogoji zadolževanja, ki potrjujejo zaupanje mednarodnega okolja do ukrepov vlade.

Za socialni položaj ljudi so bile izjemnega pomena tudi ciljne pomoči, usmerjene k študentom, upokojencem, samozaposlenim in drugim družbenim skupinam.

Več kot 300.000 upokojencev je prejelo dodatek v skupni vrednosti 66,8 milijona evrov, preko 53.000 študentov je prejelo solidarnostni dodatek v višini 150 evrov, samozaposleni, ki jih je prizadela epidemija in niso mogli opravljati dejavnosti ali so jo opravljali v bistveno zmanjšanem obsegu, so bili upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka. Izplačilo le tega znaša v skupni vrednosti 83 milijonov evrov. Skoraj 30.000 velikih družin pa je prejelo 100 evrov dodatka za tri in 200 evrov dodatka za štiri ali več otrok.

Za ponovni zagon gospodarske aktivnosti je bil nujen hiter odziv. Prvi interventni zakoni so bili tako sprejeti že marca, z namenom preprečitve stečajev podjetij ter čim hitrejše povrnitve gospodarske rasti.

Po indeksu odziva na Covid-19 Slovenija zaseda izjemno 7. mesto med več kot 160 državami sveta. Prav zaupanje mednarodnih finančnih in poslovnih krogov kaže na uspešnost ukrepov in napovedanih načrtov aktivnosti v jesenskih mesecih.

Slovenija se je za omilitev posledic epidemije Covid-19 zadolžila pod ugodnimi predkriznimi pogoji za 2,17 milijarde evrov. Kljub temu je vlada uspešno ohranila stabilen državni proračun.

Po napovedih Evropske komisije, ki v letu 2021 predvideva šestodstotno gospodarsko rast v Sloveniji, bomo v enem letu skoraj v celoti nadoknadili posledice letošnje epidemije.

K temu pa poleg vladnih ukrepov prispeva tudi dejstvo, da so javne finance stabilne in banke likvidne, zato je vsako strašenje, da bi prišlo do slabšega dostopa na področju zdravstva ali na področju pokojnin, popolnoma odveč.

Stabilnost javnih financ omogoča nemoteno izplačevanje pokojnin, socialnih transferjev in plač.

C. R.