Ukrepa učinkovitejših gradenj in ravnanja z odpadno embalažo se v primeru deponije Leskovec in tretje razvojni osi že kažeta kot učinkovita

Minister mag. Andrej Vizjak: "Naredili bomo vse, da bo projekt tretje razvojne osi izveden v predvidenih rokih."

Minister za okolje in prostor, mag. Andrej Vizjak, in državna sekretarka dr. Metka Gorišek sta v petek obiskala Mestno občino Novo mesto.

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak ter državna sekretarka dr. Metka Gorišek sta se v petek sestala z županom Mestne občine Novo mesto mag. Gregorjem Macedonijem, nato sta si ogledala Center za ravnanje z odpadki – deponija Leskovec (CEROD).

Minister je ob obisku deponije izrazil zadovoljstvo, da so izvajalci začeli s postopki javnega naročanja za izbor izvajalcev prevzema nakopičene odpadne embalaže. Ukrep, ki je del Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije, je stopil v veljavo prvega maja 2020. Ukrep daje možnost izvajalcem javnih služb zbiranja komunalne odpadne embalaže, da odpadno embalažo, ki je niso prevzele družbe za ravnanje z odpadno embalažo, sami oddajo v nadaljnjo obdelavo izvajalcem obdelave. Stroške ravnanja z odpadno embalažo bo prevzela Republika Slovenija.

Glede tretje razvoje osi je minister povedal, da gre za problem, ki se po njegovi oceni v pravni državi ne bi smel zgoditi.

Uredba o državnem prostorskem načrtu je namreč že sprejeta, časa za dodatne diskusije o neprimernosti trase tako ni več. “Zdaj bi bila potrebna samo še optimizacija izvedbenega dela projekta. Ključno je, da ima država tu enostavne in predvidljive postopke. V interventnem zakonu smo poskrbeli tudi za takšne primere, torej ko okoljevarstveno soglasje še ni izdano, se postopek lahko preseli v integralnega, skupaj z vsemi aktivnostmi, ki so bile doslej že opravljene v okviru pridobivanja okoljevarstvenega soglasja.”

Poudaril je, da je ministrstvo s to rešitvijo v interventnem zakonu postopke bistveno skrajšalo. “Naredili bomo vse, da bo projekt tretje razvojne osi izveden v predvidenih rokih.”

Župan Macedoni se je ministru zahvalil za operativno delo v zadnjih dveh mesecih. Poudaril je, da so bili narejeni ogromni koraki. “Vemo, da gre za področje investicij, prostorskega planiranja, hrupa, ne nazadnje odpadkov. Menim, da bomo odprte projekte tudi v nadaljnje uspešno reševali,” je dejal.

Obisku deponije se je pridružil tudi predstavnik nevladne organizacije Dolenjski ekološki zavod Jože Povšič, ki je mnenja, da se je v zadnjih 35 letih spremenilo mnogo stvari na bolje, da pa ne dopuščajo ekstremnih ravnanj na področju nevladnega organiziranja. “Ne moreš ustaviti projekta, če je v skladu z evropskimi direktivami in v skladu s slovensko zakonodajo,” je poudaril.

Minister za okolje in prostor, mag. Andrej Vizjak, je v petek obiskal Novo mesto. Ogledal si je tudi Center za ravnanje z odpadki – deponijo Leskovec (CEROD).

Vir: htukaj

C. R.