Turizem: Začutimo slovensko podeželje

Foto: Damijan Vrtin, KGZ Novo mesto

Pred leti se je Slovenija na evropskem in svetovnem turističnem zemljevidu pojavila kot nova država. Z njeno samostojnostjo je bil slovenski turizem postavljen pred izziv: Slovenijo ponovno umestiti ob bok znanim in uveljavljenim turističnim destinacijam.

In slovenskemu turizmu je uspelo narediti velike razvojne in promocijske korake; razvijal in rasel je z nadpovprečno dinamiko.

Letos je zaradi »koronavirusa« in ukrepov, povezanih z epidemijo, drastične spremembe doživel tudi turizem. Od množičnega turizma, s katerim so se spopadali v številnih turističnih krajih, smo čez noč na vsem planetu prišli do nič turizma. Praktično so se po celem svetu zaprli gostinski lokali, restavracije in drugi turistični objekti. To je edinstven in hkrati strašljiv trenutek, a ne smemo obupati, ampak moramo pogumno novim izzivom naproti.

Turizem kot dopolnilna dejavnost na kmetiji

Pri iskanju rešitev dodatnega zaslužka na kmetiji velja sigurno razmišljati tudi o razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, s katerimi kmetija pridobi neko dodano vrednost. Turizem na kmetiji pomeni pomemben del prihodkov, država pa ga spodbuja zaradi trajnostno pridelane hrane in lokalne samooskrbe.

Možnosti turizma na kmetiji kot dopolnilna dejavnost so naslednje:

Foto: Tatjana Kmetič Škof
 1. turizem na kmetiji, ki JE gostinska dejavnost, kamor spadajo turistična kmetija z nastanitvijo, izletniška kmetija, vinotoč in osmica ter
 2. turizem, ki NI gostinska dejavnost, kot so na primer prevoz potnikov z vprežnimi vozili in traktorji, ježa živali, oddajanje površin za piknike, muzeji in tematske zbirke, tematski parki, apiturizem in športni ribolov na vodnih površinah na kmetiji.

Podeželski turizem ima pomembno vlogo pri razvoju podeželja, saj lahko izdatno prispeva k povečanju dohodkov prebivalstva in pospešuje gospodarski razvoj lokalne skupnosti v celoti. Posebna oblika turizma na podeželju je tako turizem na kmetiji, ki ima pomembno vlogo pri ohranjanju predvsem manjših kmetij, kjer kmetovanje ne omogoča preživetja.

Torej turistične kmetije, kmečki turizmi, turizmi na kmetijah in kar je še izrazov zanje, so nedvomno pomembna kategorija gostinske ponudbe pri nas. Sprva so, predvsem zaradi razmeroma nizkih cen, nadomestile klasično gostilniško ponudbo, v zadnjem obdobju pa se vsaka posebej obračajo k dodatni ponudbi. Po Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, v kateri je vidna povezava turizma s kmetijstvom, je trajnostno načrtovanje in upravljanje postalo glavni cilj in standard turistične dejavnosti. Slovenija tako postaja zelena butična globalna destinacija z visokokakovostno, inovativno in avtentično ponudbo hrane in vina za zahtevnega obiskovalca.

Potenciali, zaradi katerih se v Sloveniji vse pogosteje kmetije odločajo za turizem na kmetiji so neokrnjena narava, raznolika pokrajina, možnost spoznavanja bogastva podeželja, številne hišne in lokalne kulinarične dobrote, najrazličnejša nepozabna doživetja ter aktivno preživljanje oddiha v naravi …

Specializacija na turistični kmetiji pomeni zagotavljanje dodatne ponudbe in opremljenosti za posamezne ciljne skupine gostov. Oblike specializirane ponudbe:

 • ekološka turistična kmetija,
 • turistična kmetija s ponudbo za zdravo življenje,
 • družinam z otroki prijazna turistična kmetija,
 • otrokom brez spremstva staršev prijazna turistična kmetija,
 • ljubiteljem konj in jahanja prijazna turistična kmetija,
 • kolesarjem prijazna turistična kmetija,
 • vinogradniška turistična kmetija in
 • invalidom prijazna turistična kmetija.
Foto: Tatjana Kmetič Škof

Za razliko od kategorizacije (v prej omenjenih oblikah) specializacija ni obvezna. Postopek pridobitve znaka specializirane ponudbe vodi Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije že od leta 2007 dalje. Več o specializirani ponudbi ter grafični podobi najdete na spletni strani: turisticnekmetije.si

Kmetija, ki se usmerja v turistično dejavnost, mora biti urejena, zagotavljati mora dovolj lastnih surovin za ponudbo hrane in pijače in imeti dovolj delovne sile. Pomembno je, da se za turizem odloči cela družina, ki živi in pomaga na kmetiji. Pred odločitvijo naj zbere čim več informacij, se seznani s predpisanimi pogoji, obišče katero že uveljavljenih turističnih kmetij in poišče pomoč pri svetovalcih Kmetijsko gozdarskih zavodov po Sloveniji.

Obstoječe turistične kmetije kakor tudi kmetije, ki se v turistično dejavnost usmerjajo, morajo dobro poznati predpisane pogoje, ki jih opredeljujeta Zakon o kmetijstvu in Zakon o gostinstvu  ter podzakonski predpisi, ki določajo  minimalne tehnične pogoje in minimalni obseg storitev za opravljanje turistične dejavnosti na kmetiji, pogoje glede kategorizacije turističnih kmetij z nastanitvijo, sanitarno zdravstvene pogoje za prostore, opremo, naprave in osebe, veterinarsko sanitarne pogoje za proizvodnjo živil živalskega izvora ter Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, ki je bila pred kratkim nekoliko dopolnjena (Uradni list š št. 36/2018).

MKGP obeta kar nekaj možnosti pridobitve nepovratnih sredstev preko različnih javnih razpisov, a naj izpostavim le tiste, ki so vezane na dopolnilno dejavnost na kmetiji oz. turizem na kmetiji:

 • podukrep 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti. Prijava je možna torej tudi za nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki se ali se bodo ukvarjali s turizmom ali drugimi nekmetijskimi dejavnostmi
 • podukrep 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov
 • podukrep 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete prevzemnike
 • podukrep 3.1 – Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti

Ob tej priložnosti pozivam vse, ki razmišljate o turistični dejavnosti na svoji kmetiji ali kateri drugi obliki naložbe v predelavo, trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov, bodoče mlade prevzemnike kmetij, da se obrnete na svoje kmetijske svetovalce Kmetijsko gozdarskih zavodov, ki vam bodo svetovali in pomagali priti do izpolnitve vašega zastavljenega cilja.

Turizem na podeželju

Butično kmetijstvo, ki ga lahko izkusijo turisti v Sloveniji, tujce preseneti, prijetno presenečen pa je tudi marsikateri Slovenec. Veliko Slovencev je že dodobra spoznalo oddaljene destinacije, medtem pa svoje države sploh ne poznamo.

Torej razlogov za vse večjo priljubljenost turizma na kmetijah in zakaj obiskati turistične kmetije je več:

 • Počitnice na turističnih kmetijah so drugačne. Niso takšne kot oddih na morju ali v zdraviliščih. So drugačne – v tesnem stiku z naravo in ljudmi, z njihovo kulturo, življenjsko modrostjo, šegami in navadami. Obiskovalca pritegnejo neokrnjena narava, prijaznost, pristnost in
 • Ljudje potrebujejo in si želijo miru, ki ga na kmetijah zagotovo dobijo.
 • Turistične kmetije so izpolnitev pričakovanj starejših in mlajših. Na kmetiji gostje lahko pomagajo pri opravilih in zlasti otroci v takih primerih odkrivajo povsem nov svet.
Foto: Tatjana Kmetič Škof

Glavni aduti turističnih kmetij so torej domača hrana, lokalne jedi, osebni stik, odlično mesto kmetije in kakovost nastanitve.

Tudi turistične kmetije so občutile posledice širjenja novega koronavirusa. Vrstile so se odpovedi rezervacij, nekatere kmetije pa so celo razmišljale o začasnem zaprtju dejavnosti. Ob tem so pristojna ministrstva in ustanove pozvali k sprejemu nujnih ukrepov za zmanjšanje posledic izpada dohodka na kmetijah. V Url. št. 61, 30.4.2020, so bili objavljeni Odloki za pomoč sektorjem, ki so utrpeli več kot 20 % padec prometa, med katerimi so bile tudi določene oblike dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Čeprav se pričakuje dokaj hitro ponovno okrevanje turizma, pa ta ne bo več tak, kot je bil. Dosedanjega je potrebno »resetirati« in vzpostaviti nove strategije, skladne z novimi socialnimi navadami po zdravstveni krizi. To krizo moramo vzeti kot priložnost za spremembo vsega tistega, kar je treba spremeniti na bolje. Turisti so zelo pozorni na standarde higiene in varnosti, zato so na tem področju zagotovo potrebni novi standardi oz. usmeritve.

Več je povpraševanja po dopustovanju v naravi, po manjši butični ponudbi z individualno izkušnjo. Še bolj kot do sedaj je poudarjena digitalizacija, brezstično poslovanje in varno bivanje. Manj interesa je za skupinska potovanja, turisti pa se izogibajo tudi dogodkom z velikim številom udeleženih. Ljudje še bolj cenijo trajnostni razvoj in pomen lokalno pridelane hrane.

Država v ta namen turistični panogi nudi dodatno pomoč z izdajo bonov vsem prebivalcem Slovenije, s katerimi smo pozvani, naj letošnji dopust preživimo doma in pomagamo slovenskemu turizmu.

Uredba o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma, povračilu sredstev prek informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije (Furs) ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov je že javno dostopna.

Torej, ko razmišljate, kje preživeti počitnice, ne pozabite na naše podeželje. Za lažjo odločitev vam je lahko v pomoč Katalog turističnih kmetij Slovenije, katerega najdete tudi na spletni strani Združenja turističnih kmetij Slovenije.

Na turistični kmetiji boste zagotovo začutili bogastvo narave, svež zrak, pogled, ki seže v neokrnjeno naravo ter občutek popolne spokojnosti, ki poživlja telo in duha.

Začutite naravo, začutite slovensko podeželje …

Pripravila: Tatjana Kmetič Škof, univ. dipl. ing. agr.,

koordinatorka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto