Turizem: Poleg zdraviliških vodilne občine Novo mesto, Črnomelj in Metlika

River Kolpa Apartment - Griblje ob reki Kolpi (vir: FB)

Podatki o prihodih turistov in njihovih prenočitvah v letošnjem prvem polletju so zelo spodbudni, za celo Slovenijo, predvsem pa za Belo krajino in nazorno kažejo, da se turizem v Beli krajini res prebuja. Kaže tudi, da so nekateri omejitveni dejavniki, kot na primer nezakoniti migranti, v občinah ob južni meji odpravljeni oz. so pod nadzorom. Veliko so pripomogli tudi turistični boni.

Stvari je sicer treba dodatno spodbuditi še v Semiču, kjer je bilo v prvem polletju le 800 prihodov turistov. Čeprav občina ne meji na reko Kolpo, pa ima številne druge priložnosti. Kot kaže, so v občini nekoliko zaspali pri razvoju tega področja. Podobno je tudi v Ribnici.

V juniju je bilo v turističnih nastanitvenih obratih v Sloveniji zabeleženih nekaj več kot 375.000 prihodov turistov in nekaj več kot milijon njihovih prenočitev, od tega največ v občinah Piran, Izola in Brežice.

Med nastanitvami je bilo dobrih 249 tisoč prihodov domačih turistov, kar je bilo 62 odstotkov več kot junija lani. Prihodov tujih gostov je bilo nekaj manj kot 126 tisoč ali 42 odstotkov več kot junija lani.

Med tujimi gosti je bilo največ turistov iz Nemčije, sledili so jim turisti iz Avstrije, Madžarske, Češke in Italije.

Največ turističnih prenočitev je bilo v obmorskih občinah, sledile so gorske in zdraviliške občine. Domači turisti pa so največkrat prenočili v občinah Piran, sledile so občine Izola, Brežice, Ankaran in Moravske Toplice.

V občini Piran so največkrat prenočili tudi tuji turisti, sledile so Ljubljana, Bled, Bovec in Bohinj.

Domači in tuji turisti so v juniju ustvarili največ prenočitev v hotelih (39 % vseh), potem v zasebnih sobah, apartmajih in hišah (22 %) ter kampih (18 %).

Tako je bilo v Sloveniji, junija 2021. Mi pa smo preverili, kako je s prihodi turistov, ki so tudi prenočili, v občinah Jugovzhodne Slovenije, ki pokriva Dolenjsko, Belo krajino in Kočevsko-ribniško obdobje.

Junija 2021 je bilo največ prihodov turistov, ki so tudi prenočili v posameznih krajih, v občinah: Črnomelj (3159), Metlika (2829), Novo mesto (2468) in Dolenjske Toplice (2462). V Šmarjeških Toplicah je bilo 1516 gostov (slednji dve sta zdraviliški občini) in Kočevju 1462. V ostalih občinah pa so bile številke bistveno nižje, ponekod celo zanemarljivo nizke.

Podatki za 1. polletje 2021 (januar – junij) nadalje pokažejo, da je bilo v Sloveniji skupno 572.665 prihodov turistov.

Podatki po občinah za 1. polletje pa so naslednji: Vodilna je (zdraviliška) občina Dolenjske Toplice, sledijo: Novo mesto (4877 gostov), Črnomelj (4000) in Metlika (3630). Na četrtem mestu je občina Šmarješke Toplice (3134).

Prihodi turistov, ki so tudi prenočili, po občinah, januar – junij 2021

SLOVENIJA             572.665
Dolenjske Toplice                 5.926
Novo mesto                 4.877
Črnomelj                 4.000
Metlika                 3.630
Šmarješke Toplice                 3.134
Kočevje                 2.044
Trebnje                 1.277
Semič                    800
Kostel                    772
Loški Potok                    255
Škocjan                    213
Ribnica                    212
Žužemberk                    201
Straža                    161
Mokronog – Trebelno                    122
Šentjernej                      58
Šentrupert                      36
Mirna Peč                      32
Mirna                       0
Osilnica                       0
Sodražica                       0

Opomba: Za občine Mirna, Osilnica in Sodražica podatki SURS kažejo, kot da ne bi imeli registriranih prenočitvenih zmogljivosti v občini.

Vir: stat.si

J. M.