Turistični boni poganjajo turizem v občinah ob Kolpi

Kamp Pezdirc Griblje v občini Črnomelj (vir: avtokampi.si)

V Beli krajini, na Dolenjskem in Kočevsko-ribniškem, to je v Jugovzhodni Sloveniji, je bilo do nedelje, 9. avgusta, unovčenih 15.727 turističnih bonov v skupni vrednosti 1,95 milijona evrov.

Največ bonov je bilo unovčenih v občini Črnomelj, in sicer 3649, v skupni vrednosti 364.537 evrov. Sledila je občina Metlika, kjer so bili unovčeni 3304 boni. Vrednost unovčenih bonov v metliški občini je višja od vrednosti v Črnomlju, znašala je 393.504 evrov.

Najmanj bonov je bilo unovčenih v občini Mirni, samo dva, in v občini Šentrupert, kjer je bilo unovčenih 8 bonov.

V Dolenjskih Toplicah je bilo, na primer, unovčenih 2617 bonov, v Šmarješih Toplicah pa 1759.

Precej slabo kaže za kočevsko-ribniško območje, z izjemo občine Osilnica, kjer je bilo unovčenih 516 bonov, kaj je za najmanjšo občino v državi precejšen uspeh.

Stanje unovčenih turističnih bonov pri ponudnikih, po občinah, na dan 9. avgust 2020

Občina Štev. unovčenih bonov Vsota unovčevnih bonov (v evrih) Povprečna vrednost unovčitve/bon
Črnomelj            3.649         364.537,19 99,90
Dolenjske Toplice            2.617         394.131,17 150,60
Kočevje              982           82.456,63 83,97
Kostel              268           29.671,25 110,71
Loški Potok              149           14.969,40 100,46
Metlika            3.304         393.504,97 119,10
Mirna                  2               216,00 108,00
Mirna Peč                16             2.333,00 145,81
Mokronog-Trebelno              105           15.937,00 151,78
Novo mesto            1.347         176.673,40 131,16
Osilnica              516           69.422,00 134,53
Ribnica                55             6.177,05 112,31
Semič              401           54.352,78 135,54
Sodražica                10             1.464,00 146,40
Straža              116           10.666,47 91,95
Šentjernej                44            4.628,00 105,18
Šentrupert                  8               293,00 36,62
Škocjan                37             3.666,91 99,10
Šmarješke Toplice            1.759         290.074,47 164,91
Trebnje              166           16.699,40 100,60
Žužemberk              176           21.838,20 124,08
Skupaj:          15.727       1.953.712,29 124,22 na bon

V Sloveniji je bilo do nedelje, 9. avgusta, unovčenih 361.232 bonov v skupni vrednosti 49,7 milijona evrov, to je 137,62 evra na bon.

Spomnimo. Po sklepu vlade je vsak polnoletni državljan s stalnim prebivališčem v Sloveniji upravičen do turističnega bona v višini 200 evrov, vsak mladoletni oziroma do 18 let starosti pa do 50 evrov. Boni so deljivi in tudi prenosljivi.

V državnem proračunu pa je za 2.047.261 prebivalcev zagotovljenih 356,85 milijona evrov. Doslej je bilo unovčenih 17,64 % vseh bonov, ki so nam na voljo, v znesku je to 13,09 %. Bon lahko unovčujemo od 19. junija in vse do 31. decembra 2020.

Številčno je bilo največ bonov unovčenih v občinah: Kranjska Gora (25.413), Bohinj (21.467), Brežice (18.318), Izola (18.042) in Koper (12.272).

Najmanj jih je bilo unovčenih v Trzinu (1) in Mirni (2).

Podrobnosti za vse slovenske občine so na voljo tukaj – Furs

C. R.