Turistične bone bo možno unovčiti v več delih

Kolpa (vir: arhiv)

Po zakonu o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19 je vlada včeraj sprejela še Uredbo o načinu unovčitve bona, ki jih bomo letos prejeli vsi državljani s stalnim prebivališčem v Sloveniji, za počitnice v Sloveniji, in sicer vsi polnoletni v vrednosti 200 evrov, mlajši pa 50 evrov.

Uredba je že objavljena v Uradnem listu RS (tukaj), določa pa naslednje:

– Bon ne bo v fizični obliki, pač pa bo to naše dobroimetje v okviru Finančne uprave Republike Slovenije (Furs), kjer bomo stanje lahko tudi spremljali prek aplikacije e-davki.

– Bon je deljiv in se lahko unovči v večkratnem znesku.

– Bon bomo lahko unovčili v času od 19. junija do 31. decembra 2020.

Unovčitev bona:

– Na dan prihoda ob prijavi za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom bomo morali ponudnika storitve (kjer bomo bivali) seznaniti, da bomo unovčili bon.

– Ponudnik turističnih storitev bo ob naši prijavi na dan prihoda v informacijski sistem Furs vnesel naslednje naše podatke: ime in priimek, EMŠO, številko in vrsto identifikacijskega dokumenta, datum prihoda in predvidenega odhoda, predvideni znesek, za katerega se unovči bon.

– Ponudnik storitev nam bo ob unovčitvi bona izročil posebno potrdilo, iz katerega bo razviden znesek unovčitve. Podatke bomo preverili in potrdilo podpisalu. Ponudniku bomo morali predložiti osebno izkaznico ali potni list, ki jo bo ta kopiral in bo priloga potrdila. (Obrazec objavljamo ob koncu prispevka.)

Kako bo, če bomo unovčevali bon na ime drugih oseb – unovčitev prenesenih bonov?

Bone je možno tudi prenesti, vendar le med sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena – to so stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki – ter zakonci, zunajzakonski partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroki in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši.

Bon bo med navedenimi osebami možno prenesti le enkrat, in to v celotni vrednosti bona.

Pomembno: Če bo tisti, ki bon prenaša, tega delno že koristil, bona v preostali vrednosti ne bo mogel več prenesti. Drobljenje zneska v tem primeru ne bo mogoče.

Ob unovčitvi tako prenesenih bonov bo treba izpolniti Izjavo upravičenca o prenosu bona (objavljamo ob koncu prispevka) in to predložiti ponudniku storitev (tam, kjer bomo počitnikovali in unovčitev bonov tudi napovedali ob prihodu).

– Unovčitev bona za osebe, ki imajo zakonite zastopnike oziroma skrbnike: Tudi v tem primeru bo potrebna posebna Izjava, ki jo objavljamo ob koncu prispevka.

V uredbi so natančno zapisana tudi pravila za turistične ponudnike, do zlorab ne bo moglo prihajati. V nastanitvenih obratih gostom z boni ne bodo smeli zaračunati višje cene kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi.

Nekatere podrobnosti bodo predstavniki ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo predstavili še na današnji novinarski konferenci.

PRIMERI IZJAV:

Izjava o prenosu bona, če ga bomo prenesli na ožje družinske člane ali pa jih prejeli od njih:

Obrazec Potrditev unovčitve bona, ki ga bo moral izpolniti ponudnik turističnih storitev, kjer bomo bivali, mi pa ga bomo morali podpisati, identiteto pa izkazati z osebno izkaznico ali potnim listom:

Izjava v primeru skrbništva:

Vir: Uradni list RS

J. M.