Tudi dajatev za gozdne ceste občutno višja!

(vir: arhiv)

Številni lastniki gozdov so bili maja neprijetno presenečeni, ko so prejeli odločbe z visokimi zneski pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest. Nato so jim sporočali, da naj bi prišlo do napake.

V juniju je presenečenje še večje. Prejeli so nove položnice, zneski so višji za več kot štirikrat glede na leto 2021, ponekod tudi višji kot maja, nekateri poročajo celo o desetkratnem zvišanju.

Razloga za tolikšno povečanje dajatev sta v tem, da je vlada Janeza Janše z interventnim zakonom za 50 odstotkov (prepolovila) znižala katastrski dohodek, tudi za gozdna zemljišča. Podatek o katastrskem dohodku gozdnih zemljišč se namreč uporablja za odmero dohodnine in za odmero pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.

Drugi razlog pa je v tem, da se je v letu 2020 končalo prehodno obdobje postopnega zviševanja katastrskega dohodka (v letu 2017 40 odstotkov, v letu 2018 55 odstotkov, v letu 2019 75 odstotkov, v letu 2020 in naslednjih letih 100 odstotkov katastrskega dohodka.

Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka s takšnimi določbami je bil sprejet julija 2016 (Zakon), v času takratne vlade Mira Cerarja, resorni minister je bil Dejan Židan (SD). V SDS so že takrat opozarjali na bistveno povečanje dajatev, vendar so jih zavračali.

V SDS so nato januarja 2018 predlagali, da se stopnja 40 % katastrskega dohodka v letu 2017 spremeni v trajni ukrep. Da torej ostane pri 40 % in se ne zvišuje do 100 %. Kot razlog so navajali, da se omogoči preživetje majhnega in srednjega kmeta.

Vlada Janeza Janše je nato sprejela interventni ukrep in katastrski dohodek prepolovila. Zdaj pa smo na tem, da se kmetom katastrski dohodek obračunava 100-odstotno.

Poročali smo že, da vlada Roberta Goloba interventnega ukrepa Janševe vlade ni podaljšala, hkrati pa je na seji konec junija 2022 katastrski dohodek za prihodnje tri leta (od 2023 do 2025) povišala (live.com).

Katastrski dohodek je Golobova vlada povišala na:

  • oljčnikih: za 59 %
  • hmeljiščih: za 56 %
  • vinogradih: za 30 %
  • za gozd: za 8 %

Kaj lahko stori lastnik gozdnega zemljišča?

Kmetijsko gozdarska zbornica kot morebitni razlog za spremembe (poleg navedenih) navaja še naslednjo možnosti, in sicer:

Sprememba podatkov o gozdnem zemljišču pri Geodetski upravi Republike Slovenije je v svojih evidencah na podlagi gozdnogospodarskih načrtov aktualizirala podatke o dejanski rabi nepremičnine (gozdnih zemljišč), kar lahko privede do spremembe katastrskega dohodka nepremičnine.

Za preverbo tega razloga lahko vsak lastnik gozdnega zemljišča pri geodetski upravi sam preveri stanje dejanske rabe njegove nepremičnine.

M. D.