Tretja razvojna os: Hitra cesta proti Beli krajini dobiva zalet

(vir: dars.si)

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (Dars) je objavila, da so aktivnosti v povezavi s pripravami na gradnjo 1. in 2. etape tretje razvojne osi – jug v zaključni fazi – od avtoceste – vzhod do Osredka s povezovalno cesto za Revoz.

Zato so začeli z aktivnostmi tudi na 3. in 4. etapi, na odseku od priključka Osredek do priključka Maline, vključno z navezovalno cesto na Dole.

Na trasi, ki je že določena z Državnim prostorskim načrtom, je določen naslednji terminski načrt aktivnosti:

  • September 2020 – izvedba geološko-geomehanskih raziskav tal za potrebe projektiranja in izdelave geodetskega posnetka terena.
  • Oktober 2020 – izvedba parcelacij zemljišč, potrebnih za gradnjo; tem bodo takoj sledile cenitve zemljišč in objektov, predvidenih za rušenje.

Dars, ki je po novem tudi investitor gradnje celotne tretje osi – jug, je letos že sklenil pogodbo z izvajalci geodetskih postopkov parcelacije ter pogodbo za izvedbo geološko-geomehanskih raziskav in projektiranje, medtem ko je javno naročilo za izbiro izvajalca za cenitev in pridobivanje nepremičnin še v teku.

V septembru 2020 se bodo na terenu pričele izvajati geološko-geomehanske raziskave tal za potrebe projektiranja in izdelava geodetskega posnetka terena. Za potrebe geološko-geomehanskih raziskav njihovi izvajalci pridobivajo predhodna soglasja lastnikov zemljišč. V času projektiranja bodo tako potekali ogledi terena s strani geodetov, projektantov in izvajalcev raziskav.

Vzporedno s projektiranjem bodo potekale tudi aktivnosti za pridobitev zemljišč, potrebnih za gradnjo.

Geodetski postopki parcelacije se bodo pričeli v oktobru 2020. Zaključenim geodetskim postopkom parcelacije bodo sledile cenitve zemljišč, potrebnih za gradnjo, sočasno pa bodo potekale cenitve objektov, predvidenih za rušenje. Cenilci bodo o nameravanem ogledu zemljišč posamezne lastnike predhodno obvestili. Po izdelavi cenitev sledi priprava ponudb in odkup zemljišč oziroma objektov.

Glede na naravo izvajanja terenskih del lastnike zemljišč na trasi prosijo, da pogodbenim izvajalcem s soglasji in sodelovanjem omogočijo izvajanje njihovih del. Le tako se bodo aktivnosti za izgradnjo tretje razvojne osi lahko še naprej izvajale po zastavljenem terminskem načrtu.

Zainteresirani občani lahko vsa vprašanja v zvezi s potekom gradnje tretje razvojne osi naslovijo na elektronski naslov [email protected].

Osnovne informacije glede projektov tretje razvojne osi je možno pridobiti tudi na spletni strani Darsa, kjer je s pomočjo posebnega semaforja predstavljeno trenutno stanje na projektu – dars.si/

C. R.