Tretja razvojna os: Drugje napredujejo, Novomeščani se bodo še dolgo dušili v prometu

Cesta na Gorjance (vir: arhiv)

Po več kot štirih desetletjih od prvih zamisli se danes začenja gradnja hitre ceste na Koroškem, pri Slovenj Gradcu, ki je del tretje razvojne osi. V sklopu državne tretje razvojne osi, to je hitre cestne povezave, od oktobra lani potekajo tudi gradbena dela na odseku Gaberke na območju Šaleške doline, se zdaj začenjajo tudi dela v Podgorju pri Slovenj Gradcu.

Povsem drugače pa je na tretji razvojni osi – jug. Za odsek od priključka Novo mesto vzhod do priključka Osredek (skupno 5,5 kilometra), kar velja tudi za eno od novomeških obvoznic, gradbeno dovoljenje še ni pravnomočno.

Razlog so pritožbe.

Spomnimo. Planska podlaga za južni del tretje razvojne osi pri Novem mestu do priključka Maline je bila sprejeta 21. decembra 2012. Opravljena je večina priprav za začetek gradnje, gradbeno dovoljenje je že dlje časa v pridobivanju.

Vendar pa gradbeno dovoljenje za odsek Novo mesto vzhod – Osredek še ni pravnomočno.  Zato je za odsek Novo mesto vzhod – Osredek izgubljenih tudi 40 milijonov evrov evropskih sredstev, poroča današnje Delo.

Za črpanje evropskega denarja bi morali gradnjo odseka od avtoceste vzhod do Osredka zaključiti do konca leta 2023.

Denar bo država prerazporedila na druge projekte. V Darsu so predlagali, da se 40 milijonov evrov prerazporedi na severni del tretje razvojne osi. Ob tem zagotavljajo, da bo denar po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja za novomeško traso zagotovljen iz drugih virov.

Vendar pa še bolj kot denar moti to, da se gradnja ne more pričeti

Odobren evropski denar za belokranjski del

Spomnimo še, da je Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v teh dneh odobrila evropska sredstva za izdelavo dokumentacije za 2. odsek 3. razvojne osi (to je od priključka Osredek do priključka Maline) in na odseku od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika ter do priključka Črnomelj jug. Za 8 milijonov evrov vreden projekt bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 2,2 milijona evrov.

V okviru projekta bo Dars izdelal projektno in investicijsko dokumentacijo za drugi odsek tretje razvojne osi jug, torej na odseku od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika ter do priključka Črnomelj jug.

Pogoj za začetek gradnje pa bo tudi tu, tako kot povsod, pravnomočno gradbeno dovoljenje. Dars bo pridobil izdelovalca projektne dokumentacije, na podlagi katere bo pridobil gradbeno dovoljenje po integralnem postopku. Na podlagi tega pa bo možno pridobiti vsa zemljišča, potrebna za gradnjo, kar bo omogočilo začetek izvajanja gradbenih del.

Drugi odsek predstavlja tri pododseke:

  • 20 kilometrov od razcepa Gradnik do priključka Črnomelj-jug,
  • 8 kilometrov Maline-Metlika sever in
  • 2,5 kilometra Metlika sever-Metlika mejni prehod.

Dars bo najprej začel z gradnjo odseka Metlika sever – mejni prehod Metlika, in sicer predvidoma leta 2023. To je za ureditev prometa skozi Metliko zelo pomembno.

Načrt tretje razvojne osi Novo mesto – jug (Vir: arhiv)

J. M.