Trebnje: V pripravah za nadzidavo in preureditev doma za starejše

Obisk ministra v Trebnjem in priprave na novo investicijo.

Trebnje in tamkajšnji dom starejših občanov je v četrtek obiskal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, ki je z županom Alojzijem Kastelicem slavnostno podpisal pogodbo o zemljiškoknjižni ureditvi, na podlagi katere se bodo nadaljevali načrti za izgradnjo dodatnih kapacitet za starejše v Trebnjem.

To je bil prvi korak k predvideni nadzidavi in preureditvi doma za starejše v Trebnjem. Vrednost investicije je ocenjena na 5 milijonov evrov.

Objavljen je namreč razpis React EU za sofinanciranje projektov za zagotavljanje prijaznega in varnega bivalnega okolja uporabnikom socialnih storitev v primeru izbruha nalezljivih bolezni.

Razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev za celotno Slovenijo, za obdobje od 2021 do 2023, je 93 milijonov evrov.

S pomočjo Evropskega sklada za razvoj in iz pobude React-EU, ki se financira v okviru odziva EU na pandemijo covid-19, bo v domovih za starejše v prihodnjih dveh letih zagotovljenih do 1200 novih delovnih mest.

Javni razpis je namenjen reševanju kritičnih razmer, pokrivanju vrzeli in zagotavljanju ustreznih standardov v obstoječih institucijah socialnega varstva, ter podpori procesu deinstitucionalizacije.

Prvi rok za oddajo vlog je 13. 7. 2021, drugi rok je 27. 8. 2021.

V okviru javnega razpisa bodo sofinancirani projekti, ki bodo prispevali k naslednjim ciljem javnega razpisa:
– izboljšanje bivalnega standarda stanovalcev z odpravo tri ali več posteljnih sob,
– zagotavljanje ločenosti čistih in nečistih poti za preprečevanje širjenja okužb,
– vzpostavitev t. i. sivih in rdečih con,
– zagotovitev infrastrukture za izvajanje storitev v skupnosti.

Javni razpis je razdeljen na dva ločena sklopa, in sicer:

  1. Prilagoditev obstoječe infrastrukture.
  2. Novogradnja domov za starejše. V okviru drugega sklopa bodo sofinancirani največ 3 projekti oziroma kapacitete v skupnem obsegu največ 300 postelj oziroma mest.

Prijavitelji so upravičeni tudi do sofinanciranja infrastrukture za izvajanje storitev v skupnosti (kot prispevek procesu deinstitucionalizacije). To so infrastruktura, namenjena izvajalcem pomoči na domu in socialnega servisa, začasne namestitve (bivalne enote) in dnevne oblike varstva (dnevni center). Za namen javnega razpisa se začasne namestitve in dnevne oblike varstva lahko organizirajo samo kot samostojna organizacijska enota kot del investicije v okviru prvega ali drugega sklopa.

Namenska sredstva EU in sicer Evropskega sklada za regionalni razvoj oziroma iz pobude React-EU, ki se financira v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19, predstavljajo 100 % skupnih upravičenih stroškov projektov.

Z evropskimi sredstvi bo posamezni projekt sofinanciran v višini zaprošenih sredstev najmanj 500.000 evrov in največ 12.000.000 evrov za celotno obdobje sofinanciranja projekta.

Prijavitelj se lahko prijavi z več vlogami, pri čemer skupna vrednost zaprošenih sredstev vseh vlog istega prijavitelja ne sme presegati 12.000.000 evrov.

Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, ki bodo pri prijavitelju nastali v obdobju od 1. 2. 2020 do konca izvajanja sofinanciranih aktivnosti projekta, vendar ne kasneje kot do 30. 6. 2023.

Po dostopnih podatkih naj bi se na prijavo na razpis pripravljali tudi v nekaterih ostalih domovih za starejše v Jugovzhodni Sloveniji. Poleg doma v Trebnjem se omenja še dom v Novem mestu. Priprave na to so potekale že pred razpisom, denar iz eu-skladov je namreč že junija lani v Bruslju izpogajala ekipa pod vodstvom predsednika vlade Janeza Janše.

Dodajmo, da je ministrstvo v letošnjem letu v okviru javne mreže prijaviteljem na razpis za koncesije na področju institucionalnega varstva podelilo 1285 dodatnih postelj v domovih za starejše, do konca leta 2022 jih želijo dodati še 1100 po vsej Sloveniji.

Stvari na področju varstva in oskrbe starejših se torej po dolgih letih stagnacije urejajo. Zadnji dom za starejše pred tem je bil namreč zgrajen v času druge Janševe vlade, leta 2008. Naslednje vlade pa so nato milijone evrov raje pospešeno zapravljale za različne – študije.

J. M.