Trebnje: Podpisana pogodba za načrtovanje nove telovadnice pri OŠ Veliki Gaber

Veliki Gaber, občina Trebnje (vir: Google Maps)

V občini Trebnje so že lani začeli s pripravo idejne zasnove in prostorske preveritve za projekt Obnova in dozidava osnovne šole v Velikem Gabru z izgradnjo nove telovadnice. Prostorska stiska v osnovni šoli je velika, telovadnica je dotrajana, hkrati projekcije nakazujejo na rast števila oddelkov na tem območju.

Zaradi obsežnosti investicije so projekt razdelili v dve fazi, in sicer 1. fazo, ki predvideva načrtovanje in izgradnjo nove telovadnice, in 2. fazo, ki obsega načrtovanje in obnovo ter dozidavo OŠ Veliki Gaber v 16-oddelčno osnovno šolo.

S 1. fazo so začeli, konec julija je občina s podjetjem Misel podpisala pogodbo za izdelavo projektne dokumentacijo. Vrednost pogodbe je v vrednosti 79.056 evrov (z davkom na dodano vrednost), izvajalec bo v okviru tega izdelal vso potrebno projektno dokumentacijo za izgradnjo nove telovadnice pri OŠ Veliki Gaber.

Površina trenutne telovadnice znaša okoli 274 m2 neto, površina nove telovadnice pa bo znašala okoli 1.455 m2 neto. Izdelava dokumentacije za novogradnjo telovadnice, vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja in izdelavo projekta za izvedbo, se predvideva do konca letošnjega leta.

Izvedba načrtovanja 2. faze projekta (načrtovanje, obnova in dozidava šole) je predvidena v letu 2022.

Veliki Gaber z okolico je sicer že nekaj let zelo priljubljena lokacija za priseljevanje mladih družin. Na občini navajajo, da se je postopek izdelave projektne dokumentacije zaradi specifike šolskega in okoliških zemljišč izkazal za zelo kompleksnega. Zahteval je izjemen trud in strokoven pristop pri upoštevanju vseh zakonskih in strokovnih podlag, ki jih določajo Navodila za graditev osnovnih šol RS, državni ter lokalni prostorski akti in druga obvezujoča zakonodaja in predpisi.

V nadaljevanju pričakujejo tudi finančno pomoč države pri gradnji objekta.

Veliki Gaber (vir: občina)

M. D.