Trebnje: Parkiranje po novem plačljivo

Trebnje (vir: arhiv)

V mestu Trebnje s 1. septembrom velja spremenjen parkirni režim, po katerem se plačuje parkirnina ali pa se parkira z dovoljenjem za parkiranje (dovolilnicami).  Nekaj mest je tudi brezplačnih. Parkirnina je prihodek občine.

Javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina ali se parkira z dovoljenjem za parkiranje, so naslednje:

 • na Golievem trgu 4 – P1,
 • na Golievem trgu 5 – P2,
 • na Golievem trgu 10 in Golievem trgu 16 (spredaj) – P3,
 • Zdravstveni dom Trebnje – P4,
 • na Gubčevi cesti  – P5,
 • na Jurčičevi ulici v – P6,
 • CIK – P7,
 • na Baragovem trgu P8.

Parkirnina se plačuje od ponedeljka do petka od 7. ure do 17. ure, v času praznikov ali dela prostih dneh parkirnine ni treba plačati.

Prva ura parkiranja je brezplačna. Višina parkirnine za drugo uro in vsako naslednjo uro znaša 0,50 evrov. Parkirnino je možno plačati na parkomatu, z aplikacijo ali SMS. Obvezno je treba označiti čas prihoda z namestitvijo parkirne ure ali parkirnega listka, ki ga parkomat za eno uro natisne brez plačila.

Na Gubčevi cesti (P5), Jurčičevi cesti (P6) in na Baragovem trgu (P8) je mogoče parkirati le z dovoljenjem za parkiranje.

Parkiranje z dovoljenjem za parkiranje: Na javnih parkirnih površinah se lahko v času plačljivega parkiranja parkira tudi z dovoljenjem za parkiranje, in sicer znaša višina občinske takse za javne parkirne površine P1, P2, P3, P5, P6, P7 in P8 za:

 • mesečno dovoljenje 20 evrov,
 • polletno dovoljenje 60 evrov in
 • letno dovoljenje 100 evrov.

Dovoljenje za parkiranje je vezano na registrski oznaki največ dveh vozil.

Kako se pridobi dovoljenje za parkiranje:  Dovoljenje za parkiranje izda Skupna občinska uprava občin Dolenjske na podlagi vloge upravičenca, in sicer na za to predpisani obrazcih. Vlogo za izdajo dovoljenja se pošlje na naslov: Skupna občinska uprava občin Dolenjske, Germova ulica 4, 8000 Novo mesto ali elektronski naslov: [email protected]

Možnost brezplačnega parkiranja

Brezplačno parkiranje je možno na Kolodvorski ulici (območje nekdanjega skladišča in parkirišča Komunale Trebnje).

Na javni parkirni površini pred Galerijo likovnih samorastnikov (Goliev trg 1 v Trebnjem – spredaj) je omogočeno brezplačno kratkotrajno parkiranje do dveh ur, z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu.

Z modrim označene cone, kjer je treba plačati ali pa so potrebne dovolilnice:

Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 07 39 39 270 (Skupna občinska uprava občin Dolenjske).

M. D.