Trebnje: Okužbi pri zaposlenih v vrtcu in domu starejših občanov

Vir: arhiv

Dne 20. avgusta 2020 so bile v Občini Trebnje potrjene tri nove okužbe s koronavirusom SARS-CoV-2. Skupaj je tako v Občini Trebnje aktivnih pet okužb.

Po zadnji znanih podatkih je bila ena okužba potrjena pri vzgojiteljici v Vrtcu Mavrica Trebnje, ena pa pri zaposlenemu v Domu starejših občanov Trebnje.

V obeh institucijah se izvajajo vsi potrebni zaščitni ukrepi s ciljem preprečitve širjenja okužb.

V Vrtcu Mavrica Trebnje je bila skupini otrok, s katero je bila vzgojiteljica v stiku, odrejena karantena, prav tako v izolaciji ostajata njeni sodelavki, s katerima je imela tesnejši stik.

Na sedežu Doma starejših občanov Trebnje pa so do razjasnitve epidemiološke situacije prepovedani tudi obiski in izhodi stanovalcev.

O okužbah v občini je javnost obvestil župan Alojzij Kastelic, ki je zapisal, da je po mnenju infektologov možnost za širjenje okužb v izpostavljenih dveh primerih sicer majhna.

Vseeno pa na občini opozarjajo, da gre za še en opomin za vse, da ravnamo odgovorno, smo pazljivi glede osebnih stikov in dosledno spoštujemo priporočila pristojnih organov glede obnašanja in uporabe zaščitne opreme.

V občini je bilo doslej potrjenih 25 primerov okužb, aktivnih je 5 okužb, ena oseba je umrla s covidom-19. V občini je bila prva okužba potrjena 28. julija 2020.

Zadnja okužbe so bile potrjene 20. avgusta, vendar pa je inkubacijska doba 14 dni.

C. R.