Trebnje: Cene v trebanjskih vrtcih se bodo povečale

Vrtec Mavrica Trebnje (vir: cgp.si)

Trebanjski občinski svetniki se bodo v sredo, 27. februarja, sešli na 3. redni seji, na dnevnem redu imajo 21 točk. Med drugim bodo obravnavali predlog za povečanje ekonomskih cen v javnih vrtcih in predlog za soglasje k cenam socialnovarstvene storitve »pomoč družini na domu«. Cene vrtca se naj bi povečale od 3,12 do 9,29 odstotka. Cene storitev pomoč družini na domu pa bodo glede na predlog za uporabnike višje za okoli tri odstotke.

V Trebnjem imajo dva javna vrtca, to sta vrtec Mavrica in vrtec Sončnica na Velikem Gabru. V vrtcih so povečanje cen predlagali že s 1. januarjem, vendar se bodo te po županovem predlogu povečale s 1. marcem 2019. To naj bi bilo tudi edino povečanje letos. Nazadnje so se cene spremenile s 1. novembrom 2017. Razlike v cenah med obema vrtcema niso bistveno drugačne.

Glavni razlog za povečanje cen so stroški dela zaposlenih v vrtcih. Plače zaposlenih v javnem sektorju, kamor spadajo tudi vrtci, so se namreč po dogovoru med vlado Marjana Šarca in sindikati javnega sektorja s 1. januarjem 2019 zvišale za en plačni razred, to je za 4 odstotke. S 1. novembrom 2019 pa bodo zaposleni v višjih tarifnih razredih pridobili še en plačni razred. Ravnateljem so se plače povečale že pred tem. Vlada je odpravila še nekatere druge omejitve, sproščena so napredovanja, višji so regres za letni dopust, odpravnine ob odhodu v pokoj, večje je število jubilejnih nagrad.

Vse to se odraža v stroških dela, ki v vrtcih predstavljajo 80 odstotkov in več celotnih stroškov poslovanja.

V vrtec Mavrica je vključenih 654 otrok, ki so v 36 oddelkih in več enotah. V vrtcu je 115 zaposlenih. Povprečna bruto plača vzgojiteljic je po novem 1.932,54 evra in se v povprečju zvišuje za 10 odstotkov. Povprečna bruto plača pomočnic vzgojiteljic po novem znaša 1.194,02 evra in se v povprečju zvišuje za 7,36 odstotka. Povprečna bruto plača ostalih zaposlenih je po novem 1.206,82 evra, zvišuje se za 6,69 odstotka.

V vrtec Sončnica na Velikem Gabru je vključenih 94 otrok, ki so v petih oddelkih. Povprečna bruto plača vzgojiteljic v tem vrtcu je po novem 1.914 evrov in se v povprečju zvišuje za 7,91 odstotka. Povprečna plača pomočnic vzgojiteljic pa po novem izračunu znaša 1.113,59 evra in se v povprečju zvišuje za 7,31 odstotka. Povprečna plača treh ostalih zaposlenih je 1.338,09 evra, kar pomeni zvišanje za 14,18 odstotka.

Po predlogu se bodo cene vrtca Mavrica v Trebnjem zvišale od 8,55 do 11,09 odstotka. V Sončnici pa bo to povišanje od 3,12 do 7,86 odstotka.

Župan občinskemu svetu predlaga naslednje cene:

Cene in povečanje cen v vrtcu Mavrica bodo glede na predlog naslednje:

Cene in povečanje teh v vrtcu Sončnica na Velike Gabru bodo glede na predlog naslednje:

Tako kot povsod tudi v Trebnjem starši plačujejo vrtec glede na dohodke, in sicer do največ 77 odstotkov ekonomske cene. V Trebnjem v povprečju plačujejo okoli 33 odstotkov cene. Ne glede na to se bo to povečanje cen odrazilo na položnicah.

Za storitev pomoč na domu sta v gradivu navedena dva predlog povečanja cen, in sicer se naj bi cena za uporabnika zvišala za dobre tri odstotke.

J. M.