Trebnje: Narobe svet: Ne daj otroka v vrtec in dobiš 100 EUR mesečno

(vir: pixabay.com)

V Trebnjem namerava starše otrok, ki niso vključeni v občinske javne vrtce, mesečno nagraditi s po 100 evri. S tem jih nameravajo celo spodbujati, naj otroka izpišejo iz vrtca. O tem občinski svetniki sprejemajo poseben pravilnik, ki naj bi veljal vse naslednja štiri leta, do 31. avgusta 2021.

Iz gradiv za seje Občinskega sveta Občine Trebnje je razvidno, da se v teh krajih soočajo z večjo prostorsko stisko tako na področju predšolskega varstva – vrtci kot v osnovnih šolah.

Zato smo na direktorja občinske uprave Janeza Pirca naslovili več vprašanj. Zanimalo nas je, kako bodo septembra reševali prostorsko stisko v vrtcih in koliko otrok bo ostalo brez varstva. Pirc nam je odgovoril, da septembra zaključujejo nove investicije na tem področju in bodo odprli nov oddelek v Dobrniču – prizidek in dva oddelka na Režunovi ulici v Trebnjem. Na vprašanje koliko otrok bo ostalo brez varstva, pa je odvrnil, da noben. “Vsi otroci, ki s 1. 9. 2017, izpolnjujejo pogoje za sprejem v vrtec, bodo sprejeti,” je zatrdil.

Kako bo v osnovnih šolah?

Pri tem je dodal, da imajo na področju osnovnih šol  v planu ureditev učilnice v hišniškem stanovanju v Trebnjem. Dodal je, da tudi v drugih primerih, če je  to potrebno, “prostor zagotavljajo z menjavo uporabe prostorov drugih zavodov, ki v času šolskega pouka ne potrebujejo prostorov”. Nekoliko čudna početja.

Županov (nerazumen) predlog

Občinski svet je junija obravnaval predlog pravilnika, po katerem bi Občina Trebnje staršu otroka, ki tega ne bi vpisal v vrtec, plačala po 100 evrov mesečno. Predlog je dal župan Alojz Kastelic, nato je pristojni odbor sklep soglasno zavrnil, zato občinski svet predloga (zaenkrat) ni potrdil. Pirc nam je zdaj pojasnil, da bodo “predlog pravilnika še dodelali”, kar pomeni, da različica plačila po 100 evrov mesečno še vedno ni odpadla niti ni pozabljena, pač pa je ena verjetnejših. Na začudenje, zakaj tako, je Pirc pojasnil, da gre za predlog župana Kastelica, “z namenom, da bi se pritisk na odpiranje novih oddelkov z vsakim šolskim letom zmanjšal”.

Kako v Trebnjem primanjkuje prostora v vrtcih, kaže tudi podatek, da iščejo nove zasebne vrtce, ki bi jih podelili koncesijo za varovanje otrok z veljavnostjo 10 let. Hkrati pa načrtujejo nove objekte za predšolsko vzgojo, to je vrtca v Šentlovrencu in Velikem Gabru. Kje so bili prej, ni znano.

Občina vzpodbuja starše, naj otroka izpišejo iz vrtca?

Iz razprave na 20. seji Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo je razvidno, da bo subvencija izplačana staršu otroka, ki bo umaknjen z liste sprejetih v vrtec.

V razpravi, kjer svetniki pravilnika niso umaknili, pač pa ga bodo samo še nekoliko dodelali, je bilo slišati, da so vrtci ustanovljeni z namenom, otroci pa v njem pridobivajo znanja, socialne veščine in izkušnje. Občina pa zdaj vzpodbuja starše, naj otroka izpišejo iz vrtca. S tem bi le vzpodbujali delo na črno, namesto da bi vzpodbujati zasebne varuhe predšolskih otrok, da se registrirajo.

Po mnenju nekaterih pa gre v tem primeru tudi za navidezno reševanje prostorske problematike v vrtcih, saj naj bi starši otroke izpisovali tudi v času porodniškega dopusta za drugega otroka. Prvega naj bi tako imeli doma, kako bi šlo nato pri ponovnem vpisu, pa je velika neznanka. Poleg tega obstaja tudi bojazen, da bodo družine, ki zdaj plačujejo manj kot 100 evrov vrtca mesečno, izpisovale otroke iz vrtcev.

Pravilnik ni bil v javni razpravi, zato tudi mnenj občanov ne poznajo. Nam se to ne zdi ravno modra odločitev. Res je, da prebivalstvo v Občini Trebnje hitro narašča, vendar pa to ni od včeraj. Na občini je, da mora zagotavljati vzporedno ustrezno infrastrukturo, tako vrtčevsko kot osnovnošolsko.

Stvari bomo spremljali naprej in ko bodo “pravilnik dodelali”, kot pravi direktor občinske uprave, ter sprejeli končno odločitev, bomo to tudi objavili. Predvidevamo, da bodo stvari znane še pred 1. septembrom, saj se jim v Trebnjem očitno mudi. Prostora v vrtcih namreč ni dovolj.

C. R.