Trebnje: Minister Peter vroč kostanj vrača županu Alojzu

Nadvozov država ne bo urejala, žogico podajajo občini Trebnje.

Država večje obnove nadvozov ne načrtuje. Izvajajo le manjša vzdrževalna dela in trdijo, da so na nadvozih najbolj poškodovani robni venci in ograje, za vzdrževanje pa naj bi bila zadolžena občina. Na sedem let stare obljube so očitno pozabili. Kdo bo kriv, če se kaj zgodi?

Poročali smo že o dotrajanih petih odsluženih cestnih nadvozih, ki so zgrajeni nad državno cesto H1 v Trebnjem in stari 60 let. O tem je na novinarski konferenci pred kratkim govoril tudi trebanjski župan Alojz Kastelic in povedal, da je inšpektor za ceste občini že naložil, naj nadvoze uredi. Župan pa vztraja, da je vlada ob gradnji avtoceste obljubila, da bo uredila tudi vso ostalo infrastrukturo, a je ostalo samo pri obljubah. Sedem let je od odprtja avtoceste, zgodilo se ni nič. V Trebnjem se omenja celo možnost zapore cest.

Ministrstvo: ureditev nadvozov je v pristojnosti občine, mostovna konstrukcija pa države

Ministrstvo za infrastrukturo smo nato vprašali, kako je s tem in kdo bo pokril škodo, če se kaj zgodi. Sicer smo čakali, a odgovor le dočakali. Iz Direkcije RS za infrastrukturo, ki deluje pod okriljem ministrstva, so nam sporočili, da je v skladu z Zakonom o cestah “ureditev opreme, kot so robni venci, površine za pešce, ograje ter vozišče nadvozov, v pristojnosti občine”. Direkcija RS za infrastrukturo pa skrbi za mostovno konstrukcijo (prekladno in podporno konstrukcijo). O kakšnih obljubah izpred sedmih let torej niti sledu.

Predvidena ukinitev petih nadvozov od šestih – edino Kukenberk ostaja

Nadalje so navedli, da so v Študiji možnih ukrepov za umirjanje prometa na R2-448 (nekdanja hitra cesta – H1 na relaciji Pluska – Ponikve – Hrastje) navedeni naslednji nadvozi na območju Občine Trebnje:

  • Belšinja vas – nadvoz je del kategorizirane ceste št. 926501 Zidani Most – Grič;
  • Benečija – nadvoz je del kategorizirane ceste št. 927027 Trebnje – Benečija – Rožni vrh;
  • Kukenberk – nadvoz je del kategorizirane ceste št. 927146 Trebnje – Stari t. Kukenberk. –  D. P.;
  • Dolenji Podboršt – nadvoz je del kategorizirane ceste št. 927142 Trebnje – Dolenji Podboršt;
  • Jezero – nadvoz je del kategorizirane ceste št. 926821 Jezero – Vrhpeč;
  • Dolenja Dobrava – podvoz je del kategorizirane ceste št. 926831 Dolenja Dobrava.

Za navedene nadvoze je torej predvidena ukinitev (odstranitev) in ureditev ustreznih nivojskih prehodov, razen nadvoza Kukenberk, za katerega je predvidena obnova (rekonstrukcija). Dodajmo, da je to zaenkrat študija, kdaj bo do ureditve prišlo, pa je že drugo vprašanje

Za rekonstrukcijo ceste 7,4 km Trebnje zahod – Zagorica v pripravi projektna dokumentacija

Sporočili so še, da je Direkcija RS za infrastrukturo pristopila tudi k izdelavi projektne dokumentacije na nivoju PGD/PZI, za prvo fazo ukrepov, ki zajema celovito rekonstrukcijo regionalne državne ceste R2-448 na relaciji Trebnje zahod – Dobravske Laze – Poljane – Zagorica, v skupni dolžini 7.455 metrov.

Nadvoz Jezero bodo očitno odstranili, a kdaj?

V okviru prej omenjene projektne dokumentacije bosta obravnavani tudi lokaciji nadvoza Jezero, za katerega je predvidena ukinitev in ureditev nivojskega križanja z regionalno cesto, ter podvoza pri kraju Dolenja Dobrava. Izdelana projektna dokumentacija pa bo nato osnova za natančno določitev investicijske vrednosti projekta, določitev potrebnih posegov na zemljišča, ki bodo – v odvisnosti od razpoložljivih finančnih sredstev – pogoj za dejansko izvedbo del v prihodnjem proračunskem obdobju. Za izdelavo navedene projektne dokumentacije so že tudi podpisali pogodbo za 99.813,42 EUR.

Krožišče v Trebnjem in križišči za Dobrnič ter Treles

Potrjena je tudi projektna naloga za ureditev centralnega krožnega križišča Trebnje, križišča za Dobrnič in križišča za TRELES na R2-448/0220 v dolžini okrog 1.200 metrov. A slednje še ne pomeni, da bodo to kmalu začeli tudi urejati.

Za ureditev odseka Pluska – Ponikve – Hrastje namenjenih 1,25 milijona evrov

Za ureditev R2-448 (nekdanja H1 Pluska – Ponikve – Hrastje) pa je v letu 2017 namenjenih 750.000 EUR, v letu 2018 pa 500.000 EUR.

Pri nadvozih izvajajo le manjša vzdrževalna dela:

Ob tem navajajo, da večja obnova nadvozov, ki so predvideni za ukinitev (namesto njih so predvidena urejena nivojska križanja z regionalno cesto), ekonomsko ni upravičena. Zato izvajajo le redna in manjša investicijska vzdrževalna dela z namenom zagotavljanja prometne varnosti uporabnikov cest na nadvozih ter regionalne ceste pod nadvozi.

Čakamo, da se bo na to odzval še trebanjski župan. Na vprašanje, kdo bo plačal škodo posameznikom, če bo do te prišlo, pa tako nismo dobili odgovora. Nedvomno pa je že zdaj na dlani, da bo škodo moral vsak pokriti najprej sam in se nato spustiti najbrž v dolge sodne mline, če se bo za to odločil.

C. R.