Trebnje: Kdaj bodo odstranjeni nevarni nadvozi nad staro avtocesto (H1)

(vir: arhiv MD)

Trebanjski poslanec Franci Kepa je na novembrski seji državnega zbora ministra za infrastrukturo Bojana Kumra vprašal, kdaj bodo odstranjeni nevarni nadvozi nad staro avtocesto, imenovano H1.

Povedal je, da se H1 še zmeraj obnavlja in spomnil je, da je bilo pred dvanajstimi leti, ko je bila odprta nova avtocesta, obljubljeno, da bo H1 zelo hitro v celoti obnovljena, zgrajeni bodo tudi priključki.

Zdaj pa je tako, da je uvoz za Trebnje zgrajen, prav tako priključka za Treles in Dobrnič, še vedno pa niso odstranjeni nadvozi. Ti so zelo nevarni, na določenih mestih občasno odpada beton. V delu nadvoza pri Jezeru pa so vaščani kar sami obnovili ograjo in tudi nekaj cestišča, da vse skupaj ni nevarno za otroke. Ta cesta vodi naprej tudi proti Mirni, za Sevnico, promet je precej gost.

Minister je pojasnil, da je v okviru projektne rešitve rekonstrukcije ceste H1 predvidenih več stvari, in sicer: rušitev nadvoza Jezero, lokalne ceste Jezero– Vrhpeč, ki poteka preko nove avtoceste, nov podvoz Dobrava za pešce in kolesarje, vključno s kanaliziranjem Dobravskega potoka preko podvoza, kar bo rešilo dosedanji problem odvodnjavanja.

Dodal je, da ne gre samo za cestno infrastrukturo, ampak za vso spremljajočo navezovalno infrastrukturo. Hkrati je predvidena tudi umestitev krožišča z zunanjim polmerom 16 metrov in voznim pasom širine 5,5 metra na regionalni cesti R2, ki gre skozi odsek Grm–Šentjurij z navezavo lokalnih cest za naselja Jezero, Dolenja Dobrava in Lukovek.

Trenutno poteka faza odkupa zemljišč, kar je ključno. Pojasnil je, da pred odkupom potekata še parcelacija in vpis služnosti, kar je dolgotrajen postopek, ki lahko časovno zavleče investicijo. Dejal je, da so lastniki zemljišč to pogojevali z ureditvijo dostopov na kmetijske površine in so tudi pogojevali ureditev elementov krožišča. Zato so morali speljati z dovoljenji možne vožnje in dostope do kmetijske mehanizacije.

Omenil je še kolesarske steze, kar morajo še urediti ob regionalni cesti R2-448. Urejena bo tudi cestna razsvetljava.

V letu 2023 rušitev dveh nadvozov

Minister je povedal, da je v letu 2023 predvidena rušitev dveh nadvozov, in sicer Kukenberg in Benečija.

Kepa je dodatno še pojasnil, da je narejen most pri uvozu za Trebnje, čakajo pa še na železniški most. Če bosta v letu 2023 odstranjena dva nadvoza, bosta ostala še dva. Zanimalo ga je, kdaj bosta odstranjena še ta dva.

Minister je odgovoril, da so se dogovorili za pripravo razpisne dokumentacije za gradnjo krožišča Poljane, kjer gre, kot se je izrazil, za “res visoko stopnjo prometnih nesreč in dosti nevaren odsek”. Napovedal je, da bo javni razpis objavljen letos, gradnja se naj bi začela konec leta 2023 ali v začetku 2024, odvisno od pritožb in prijav izvajalcev na javni razpis.

Francija Kepo je zanimala še finančna plat. Kumer pa je pojasnil, da so proračunska sredstva za leto 2023 zagotovljena.

Vir: Poslanska vprašanja in pobude

M. D.