CSD Trebnje, ki pokriva območja štirih občin, je lani na novo evidentiral in obravnaval 31 primerov nasilja. Zaradi nasilja v družinah je bilo posebej obravnavanih 25 povzročiteljev nasilja, od tega 23 novih, dva primera pa sta bila v obravnavi še iz leta 2015. V 12 primerih so policisti nasilnežem izrekli prepoved približevanja. V teh družinah je bilo največkrat prisotno fizično in psihično nasilje, redkeje spolno, ekonomsko in zanemarjanje.

Vsem žrtvam nasilja so nudili pomoč, v 2 primerih so se žrtve umaknile na varno lokacijo, 1 žrtev se je vrnila domov in se po ponovnem nasilju spet vrnila na varno lokacijo.

V okviru nasilja v družini, kjer so kot žrtve izpostavljeni otroci, so obravnavali 2 nova primera ugotavljanja ogroženosti in 3 primere, ki so bili preneseni iz preteklega leta.

V letu 2016 so za 20 otrok na novo pričeli vodili postopke ugotavljanja njihove ogroženosti ali zanemarjanja. Za 7 otrok so sprejeli ukrepe za vzgojo in varstvo ter zaščito njihovih koristi. V tem okviru je bilo izdelanih 10 poročil na podlagi zaprosila policije ali drugih institucij.

Lani več nasilja

Ugotavljajo, da je bilo v letu 2016 več na novo evidentiranih obravnav nasilja. Razlogi za to naj bi bili: večja osveščenost žrtev; izvajane oblike nasilja so vse bolj prepoznane tudi v okolici; okolje posledično vzpodbuja žrtve k prijavi nasilja; okolica zazna tudi posledice na otrocih. Dobro, če je res tako.

Pomoč tudi nasilnežem

In še zanimivost: Socialni delavci so nasilnežem nudili pomoč v obliki storitve prva socialna pomoč in jih usmerjali v obravnavo v Društvo za nenasilno komunikacijo, kjer izvajajo skupinsko ter individualno obravnavo. Društvo deluje v Novem mestu. Nadalje so t. i. družinske nasilneže usmerjali  v program, ki poteka v okviru projekta Zdrave občine v svetovalnici. Srečanje izvaja Toni Kočevar. Usmerjali pa so jih tudi v druge obravnave (urejanje zasvojenosti). Za nasilneže so nato na podlagi zaprosil policije ali sodišča izdelali poročila.

Koliko so te pomoči nasilnežem pomagali k manj nasilja v družinah in koliko je bilo zaradi tega manj ogroženih otrok, CSD Trebnje v svojem poročilu ne navaja.

C. R.