Trebnje: Gostilna Grmada naj bi postala kulturni spomenik lokalnega pomena

Stavba na Golievem trgu 7 v Trebnjem.

V Trebnjem poteka javna razprava o predlogu za razglasitev hiše na Golievem trgu 7 za kulturni spomenik lokalnega pomena. Hišo na  domačini poznajo pod imenom Gostilna Grmada. Predlog je podala lastnica, to je Občina Trebnje, ki namerava stavbo nato tudi obnoviti.

Predlog za razglasitev hiše za kulturni spomenik je na predlog lastnice stavbe, to je Občine Trebnje, pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto.

Javna razprava traja do vključno 18. januarja 2020. Do takrat je možno občini sporočiti pripombe in komentarje. To se lahko posreduje prek elektronske pošte (obcina.trebnje @trebnje.si) ali pisno na naslov občine, ki deluje v bližnji stavbi, to je na Golievem trgu 5 v Trebnjem.

Hišo na Golievem trgu 7 oziroma Gostilno Grmada so kot nepremično kulturno dediščino ovrednotili že konec devetdesetih let prejšnjega stoletja, v register nepremične kulturne dediščine je bila vpisana leta 2008.

Grmada sicer spada med arhitekturno bolj prepoznavne stavbe v mestnem jedru. Zgrajena je bila v takrat aktualnem modernističnem slogu, tako kot leto pred tem sosednja občinska stavba in nato še sosednja Juvančeva hiša.

Hiša je prazna, nevzdrževana in propada. Sredi februarja 2019 pa je novomeška območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije prejela pobudo občine za razglasitev hiše za kulturni spomenik lokalnega pomena. Pripravili so obširnejši predlog, na katerega je imela občina pripombe, da je ta preobširen, saj je obsegal tudi dotrajane prizidke ob severni strani nekdanje gostilne Grmada in stavbo nekdanje vinske kleti in ledenice, ki je brez namembnosti.

Na občini nameravajo stavbo nekdanje vinske kleti in ledenice odstraniti in na tem mestu urediti površino za sobotno tržnico, kasneje pa za organiziranje dogodkov in druženje obiskovalcev obnovljene stavbe Grmada.

Območni zavod je pripombe upošteval in zdaj predlaga, da se za kulturni spomenik lokalnega pomena razglaša samo stavba nekdanje gostilne Grmada, ostalo območje ob njej pa ne.

Hiša stoji ob glavni cesti, ki vodi skozi mesto oziroma ob križišču Golievega trga, Kolodvorske ulice in Gubčeve ceste v zahodnem delu mesta.

Gre za enonadstropno opečno stavbo, ki je bila zgrajena leta 1930. Do druge svetovne vojne je bil v njej Hotel Bukovec (lastnik je bil posestnik in gostilničar Ignac Bukovec iz Trebnjega). Po vojni je bil hotel z 10 sobami nacionaliziran. Leta 1963 je prešel v last Trgovskega podjetja Hmeljnik iz Novega mesta, ki je v njem uredilo gostišče Grmada. Med leti 1974 in 1981 je bila lastnica stavbe Pivovarna Union Ljubljana, v letih 1981 do 1997 Mercator Rožnik, nato do leta 2005 Mercator Dolenjska. Leta 2005 je bila stavba vrnjena prvotnim lastnikom.

V letu 2017 je lastnica stavbe in njenih pritiklin postala Občina Trebnje. Izjema je gostinski vrt, ki je od leta 2018 v lasti Rade Juvanc Hribar in Stanislava Hribarja iz Trebnjega.

Po razglasitvi Grmade za kulturni spomenik naj bi stavba služila promociji varstva in ohranjanja kulturne dediščine v Trebnjem in okolici ter turistični prepoznavnosti občine. V njej bi razvijali muzejske, pedagoške, izobraževalne, razstavne, raziskovalne, dokumentacijske in turistične dejavnosti.

(Tako je bilo včasih; vir: gradivo)

Več o tem: predlog_hisa_goliev_trg_7

C. R.