Trasa 3. razvojne osi – jug v celoti

Hitra cesta (fotografija je simbolična, vir: arhiv)

Družba RS za avtoceste je kot nosilka izgradnje hitre ceste 3. razvojne osi – jug na svoji spletni strani objavila trase hitre ceste od avtoceste Novo mesto vzhod in vse do državne južne meje, v celoti, vključno s predorom pod Gorjanci.

Plansko podlago za južni del tretje razvojne osi predstavljata:

  • Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline, ki je bila sprejeta 21. decembra 2012, in
  • Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in do priključka Črnomelj jug, ki je bila sprejeta 7. decembra 2017.

Oba Državna prostorska načrta sta pravnomočna in ju ni možno več spreminjati, kakor si to npr. želijo v Civilni iniciativi Mačkovec oz. Društvu Novo mesto. Več osnovnih tehničnih podatkov o celotni trasi si lahko pogledate na povezavi: dars.si

Objavljamo načrt, za večjo preglednost lahko obiščete tudi spletno stran: 3RO_jug_20.cdr (dars.si)

Vir: 3RO_jug_20.cdr (dars.si)

A. L.