TPV z upravo, razvojem in novo tovarno v Brežicah

TPV Automotive (vir: Poslovno poročilo za leto 2020, Ajpes)

Avtomobilski dobavitelj TPV Automotive bo sedež družbe selil iz Novega mesta v Brežice. V Brežicah so zgradili tudi novo tovarno, v kateri bodo jeseni zagnali serijsko proizvodnjo, tovarno pa bodo še širili, je poročalo Delo.

V Novem mestu ostajata obvladujoča družba TPV Group, ki jo vodi Marko Gorjup, in TPV Avto.

TPV Automotive ima v Brežicah dve tovarni, in sicer v Šentlenartu in novo v poslovno-industrijski coni Brezina.

V njih bo opravljal večji del dejavnosti svoje proizvodnje, zato so z namenom tesnejše povezanosti med centralo in proizvodnjo v poslovno cono Brezina že preselili razvojno-prodajni center, konec leta pa bo sledila še selitev večine preostalih podpornih služb in vodstva družbe.

TPV Automotive se tako širi v Brežicah. Tovarno v Šentlenartu so razširili in je v njej že stekla proizvodnja komponent iz aluminija, torej nosilcev za baterijo, za novo generacijo električnih vozil volvo serije 40. V novi tovarni v Brezini pa trenutno potekajo predserijske aktivnosti, začetek serijske proizvodnje pa je predviden za jesen. Za Delo so v TPV povedali, “da je gradnja tovarne v Brezini večletni projekt, v sklopu katerega se ta na obstoječi lokaciji postopoma dograjuje. Tovarno so zgradili za velikoserijsko proizvodnjo podvozij za najsodobnejša vozila.

Celotna investicija, tako nova tovarna kot širitev v Šentlenartu, je vredna 49 milijonov evrov in prinaša 50 novih delovnih mest, od tega 20 visokokvalificiranih.

Podjetje Automotive, tovarna avtomobilskih komponent, d. o. o., s trenutnim sedežem na Kandijski cesti v Novem mestu, je del skupine TPV Group, naložbe in inženiring, d. o. o. V Skupini TPV predstavlja osrednji programski steber. Glavna dejavnost družbe je razvoj, proizvodnja in trženje avtomobilskih sestavnih delov.

Glede na podatke iz Ajpesa imajo poslovne enote na lokacijah Suhor, Šentlenart in Velika Loka. Direktor podjetja je dr. Ivan Erenda.

Iz poslovnega poročila za leto 2020 je razvidno, da so lani dosegli 68,8 milijona evrov prihodkov od prodaje (leto prej 76,7 milijona evrov) in imeli 156 tisoč evrov dobička (leto prej 1,5 milijona evrov). Za investicije so namenili 31,5 milijona evrov.

V podjetju je bilo 742 zaposlenih (število na podlagi opravljenih delovnih ur). Proizvedli so skoraj 2000 končnih izdelkov. Poslovanje v letu 2020 je bilo močno v znamenju pandemije covid-19, kar se jim je poznalo tudi v poslovanju.

TPV Automotive je lastnik srbskega podjetja TPV Šumadija. Konec leta 2017 je bila ustanovljena tudi odvisna družba na Kitajskem, ki pa še ni pričela s poslovanjem, kakor je to zapisano v poslovnem poročilu družbe za leto 2020. Odvisni družbi sta organizirani kot družbi z omejeno odgovornostjo. Za vse družbe veljajo enotna pravila upravljanja, organiziranosti in delovanja.

V Novem mestu tako ostajata TPV Group in TPV Avto. TPV Group vodi Marko Gorjup, v družbi je bilo lani 12 zaposlenih, imeli so 4,3 milijona evrov prihodkov. V TPV Avto je bilo lani 57 zaposlenih, dosegli so nekaj manj kot 48 milijonov evrov prihodkov, družbo vodi Iztok Podobnik.

Podatki so vzeti iz bilanc za leto 2020, število zaposlenih je na podlagi opravljenih delovnih ur.

M. D.