TPV in BMW skupaj v enega največjih poslov v slovenski avtomobilski industriji

TPV Novo mesto: Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine vodi mag. Marko Gorjup iz TPV GROUP Novo mesto. (vir: arhiv)

BMW, ki je s svojimi blagovnimi znamkami BMW, MINI in Rolls-Royce vodilni proizvajalec premijskih vozil na svetu, je po več kot dveh letih kompleksnega procesa izbora v močni mednarodni konkurenci kot ekskluzivnega dobavitelja za strukturni sklop podvozja izbral novomeško podjetje TPV.

Tehnološko najnaprednejši izdelek, ki ključno vpliva na vozno dinamiko, bo kot del BMW-jeve platforme vgrajen v več kot 6 milijonov vozil. Pričetek proizvodnje se načrtuje v nekaj letih.

TPV je eden vodilnih razvojnih dobaviteljev, delujoč na globalnem trgu avtomobilske industrije. Njegov osrednji produktni program predstavlja razvoj in proizvodnja različnih sestavnih delov za avtomobilsko industrijo, kot so sklopi karoserije ter podvozja, komponente in elementi avtomobilskih sedežev ter tesnila motorjev.

Pridobljeni posel, ki vključuje podporo kupcu tudi na izvenevropskih trgih, je potrditev strategije globalizacije Skupine TPV z načrtovanim prodorom v ZDA in na Kitajsko. Predstavlja velik potencial za razvoj Skupine TPV na svetovnih trgih, hkrati pa tudi širitev obstoječih proizvodnih lokacij v Sloveniji.

V sklopu pridobljenega projekta v TPV-ju načrtujejo več kot 200 novih zaposlitev ter občutno povečanje proizvodnih kapacitet, ki bodo zasnovane v smeri pametnih tovarn in predvidevajo visoko stopnjo avtomatizacije in robotizacije.

Po ocenah poznavalcev gre za največje posamično naročilo za slovensko dobaviteljsko industrijo doslej.

TPV je kot predrazvojni in razvojni dobavitelj tudi nosilec celotnega razvoja izdelka, kar je glede na visoke zahteve kupca in kompleksnost izdelka izjemen dosežek in potrditev vrhunske ravni razvojnih kompetenc TPV-ja in slovenske avtomobilske industrije nasploh. TPV s tem postaja eden od ključnih izvoznikov slovenskega znanja in nosilcev globalizacije slovenskega gospodarstva.

Mag. Marko Gorjup

»Prejeti nominacijo za tako pomemben posel s strani vodilnega premijskega proizvajalca vozil…« po besedah mag. Marka Gorjupa, direktorja – predsednika poslovodstva »…pomeni izjemno čast in potrditev dolgoletnega uspešnega dela. Ponosen sem na svoje sodelavce, da so kupcu uspeli dokazati odličnost naših poslovnih, razvojnih in proizvodnih kompetenc in zasnovali produkt, ki bo vgrajen v ene najkakovostnejših vozil na svetu.«

Pridobljeni posel utrjuje pozicijo TPV-ja kot pomembnega razvojnega in predrazvojnega dobavitelja v avtomobilski industriji.

»Globalna širitev podjetja bo omogočila nadaljnjo podporo tako kupcu BMW, kot tudi drugim premijskim proizvajalcem vozil po vsem svetu.« še dodaja Gorjup.

V skupini TPV je zaposlenih več kot 1.200 delavcev, od tega 120 inženirjev v razvoju.

Polovico prihodkov v Skupini TPV že ustvarijo s prodajo proizvajalcem avtomobilov znamk BMW, Daimler, Volvo, Jaguar in Volkswagen, drugo polovico pa s prodajo družbam Brose, Bentler, Mahle, Faurecia, Magna in drugim, ki so neposredni dobavitelji proizvajalcem avtomobilov in tovornih vozil.

Kako poslujejo?

Njihova glavna trga sta Evropa in Severna Amerika, sledita pa Južna Afrika in Kitajska. 

Lani so imeli 153 milijonov evrov prihodkov, dobro polovico oziroma 84 milijonov od tega jih je ustvarila matična družba TPV.

Prihodke so glede na leto pred tem povečali za 4 odstotke. Ustvarili so tudi skoraj dva milijona evrov čistega dobička, tega je bilo za skoraj polovico več kot leto pred tem.

V TPV so zaradi velikega obsega novo pridobljenih poslov že povečali proizvodne zmogljivosti. Na Suhorju so dogradili za pet tisoč kvadratnih metrov dodatnih prostorov, lani  pa so zgradili 7.300 kvadratnih metrov velik digitaliziran proizvodno-distribucijski center na Veliki Loki pri Trebnjem. TPV bo vanj do leta 2020 vložil 20,3 milijona evrov in dodatno zaposlil 110 delavcev.

A. L.