Tole sledi po vladnem prevzemu RTV Slovenija

(vir: arhiv)

Po odločitvi ustavnega sodišča, ki je v petek dalo zeleno luč za vladni prevzem RTV Slovenija, sta se predsednik programskega sveta RTVS Peter Gregorčič in ustavni pravnik Matej Avbelj obrnila na Evropsko sodišče za človekove pravice. Ustavno sodišče je namreč priznalo, da ni sposobno odločiti o njihovi vlogi, ali je novela zakona, ki je vladi omogočila prevzem RTVS, ustavna. S tem so bila v Sloveniji izčrpana vsa pravna sredstva, kar omogoča pot na Evropsko sodišče za človekove pravice, sta pojasnila.

 

“V pritožbi zatrjujemo kršitev pravice do sodnega varstva iz prvega odstavka 6. člena konvencije. Kršitve konvencije utemeljujemo z dejstvom, da je ustavno sodišče z odpravo začasnega zadržanja pobudnikom odvzelo edino pravno sredstvo, katerega integralni del je, skladno z ustaljeno sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice, začasno zadržanje izpodbijanega predpisa. Zatrjujemo tudi, da je ustavno sodišče s tem sklepom zaščitilo državno oblast proti posameznikom, kar je v grobem nasprotju s samim jedrom ideje varovanja človekovih pravic. Bistvo delitve oblasti je namreč v tem, da se posameznik ščiti pred zlorabami oblasti, ne pa da oblast enotno deluje proti posamezniku,” je navedeno.

Po njunih navedbah odprava začasnega zadržanja predstavlja “nevaren precedens v evropskem pravnem prostoru, saj je sodišče zadržanje odpravilo, brez da bi kakorkoli zaščitilo pravni položaj pobudnikov”.

Po njunih navedbah je sodišče “odkrito priznalo, da je prišlo v položaj, ko ne more več oceniti, kdaj bo lahko sprejelo dokončno vsebinsko odločitev v obravnavani zadevi”. “Presodilo je, da ni mogoče izključiti niti, da bi se takšno stanje spremenilo šele s (prvo ali naslednjimi) spremembami sestave sodnikov ustavnega sodišča. Ker je v svojem sklepu zavzelo jasno stališče, da sodišče ne more uresničiti svoje ustavne vloge v razumnem času, to nedvomno pomeni, da so z izdajo tega sklepa v Sloveniji izčrpana vsa razpoložljiva pravna sredstva,” sta zapisala.

A. V.