To so najverjetnejši razlogi, zaradi katerih “novi obraz” iz Velikih Lašč išče zaščito prek medijev

Ivan Gale (vir: Zajem zaslona)

Vlada je na spletni strani objavila Poročilo o stanju, razlogih, zalogah in naročilih osebne zaščitne ter kritične medicinske opreme ter nabavah v času epidemije s koronavirusom. Poročilo je napisano na 83 straneh in ima številne priloge.

Iz poročila so razvidni tudi podpisi pogodb in aneksov, ki jih je v okviru Zavoda RS za blagovne rezerve podpisal Ivan Gale, po navajanju medijev doma iz občine Velike Lašče. Poznavalci navajajo, da je pred odgovornostjo zbežal tako, da je šel neposredno na Televizijo, hkrati pa novinar Bojan Požar danes že navaja, da se bo vključil tudi v politiko, saj naj bi mu strici iz ozadja že urejali stranko Listo Ivana Galeta.

Iz poročila je razvidno, da je Zavod RS za blagovne rezervne od 16. marca 2020 do vključno 25. aprila 2020 podpisal 59 pogodb v skupni vrednosti 183,7 milijona evrov (brez DDV), vendar so bile nekatere zaradi neizpolnjenih pogodbenih obveznosti razdrte. Podpisnik vseh pogodbo za dobavo zaščitne opreme je bil Zavod in nihče drug (nobeno ministrstvo ali podobno).

Od tega je Ivan Gale podpisal 22 pogodb v vrednosti 58,4 milijona evrov in 6 aneksov v vrednosti 79,58 milijona evrov navkljub temu, da za to ni imel dovoljenja.

Seznam podpisov je naslednja:

1. Ivan Gale je v času od 16. marca do 25. aprila podpisal: 11 pogodb v vrednosti 29,2 milijona evrov in 3 anekse v vrednosti 39,8 milijona evrov.
2. V času od 16. marca do 24. marca je podpisal: 6 pogodb v vrednosti 19,4 milijona evrov in 1 aneks v vrednosti 8 milijonov evrov.
3. V času od 25. marca do 25. aprila je podpisal: 5 pogodb v vrednosti 9,8 milijona evrov in 2 aneksa v vrednosti 31,78 milijona evrov.

V nadaljevanju je predstavljeno število pogodb in njihovi podpisniki, ki so v imenu zavoda z dobavitelji zaščitne opreme sklenili pogodbe.

V tem delu so v poročilu posebej izpostavljeni podpisi pogodb, pri katerih je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki ga vodi Zdravko Počivalšek, zaznalo nepravilnosti. Gre za naslednje primere:

1. Podpisana pogodba z dne 20. 3. 2020 s podjetjem OECO d.o.o., katere podpisnik je bil Ivan Gale. V pogodbi je bila predvideva nabava 2 milijona troslojnih kirurških mask po ceni 0,35 evra na kos in 1 milijon mask tipa FFP2 po ceni 2,3 EUR na kos. Skupna vrednost pogodbe je znašala 3 milijone evrov (brez DDV). Rok pogodbene dobave je bil 23. 4. 2020. Še pred iztekom predvidenega pogodbenega roka dobave je Zavod dne 1. 4. 2020 ministrstvu predlagal sklenitev aneksa k pogodbi, kjer je bilo predlagano povišanje cen in s tem skupne vrednosti iz 3 milijonov evrov (brez DDV) na 4,9 milijona evrov (brez DDV) ter podaljšanje dobavnega roka na  15. 5. 2020. Ministrstvo ni izdalo soglasja za sklenitev aneksa.

2. Istega dne, 20. 3. 2020, je Zavod sklenil pogodbo s podjetjem MD GLOBAL d.o.o., katere podpisnik je bil Ivan Gale. V pogodbi je bila predvidena dobava 2,8 milijona zaščitnih mask tipa FFP2 v znesku 9.968.000 evrov (brez DDV) po ceni 3,56 evrov na kos. Pogodbeni rok dobave je bil 27. 3. 2020. Na koordinaciji pri ministru  Zdravku Počivalšku je bila kljub predlogu Zavoda, da se podjetju podpiše aneks za podaljšanje roka izpolnitve sprejeta odločitev, da se aneks ne podaljša, saj gre za nezanesljivega pogodbenega partnerja (podjetje je bilo podjetje v preteklosti poznano tudi po prevarah). Poleg tega je znesek pogodbene vrednosti predstavljal večkratnik prometa podjetja iz leta 2018 (to je 1.663.305 evrov). Na podlagi navedenega ni bilo realno pričakovati, da bo podjetje maske dobavilo v podaljšanem roku.

3. Dne 14. 4. 2020 je Zavod s podjetjem Sla marketing d.o.o. sklenil pogodbo, katere podpisnik je bil Ivan Gale, in sicer za dobavo 2 milijona troslojnih kirurških mask v vrednosti 1,8 milijonov evrov (brez DDV) po ceni 0,90 evrov na kos. Gale je podpisal pogodbo, čeprav je minister Počivalšek dne 10. aprila 2020 na redni koordinaciji povedal, da se zadeve v Sloveniji počasi umirjajo in da je k podpisovanju pogodb potrebno pristopiti bolj racionalno.

Nenavadno je bilo tudi to, da je dobavitelj na dan podpisa pogodbe že dobavil zaščitno opremo v obsegu 1,4 milijonov zaščitnih mask.

Direktor Zavoda Anton Zakrajšek je za čas svoje odsotnosti (zaradi okužbe z novim koronavirusom) za vodenje zavoda pooblastil Ivana Galeta, ki pa je odgovornost za podpis pogodb prevzel samo v določenih primerih, podpisnik velike večine pogodb pa je bil Lojze Černe. Sicer pa so podpisniki razvidni iz zgoraj objavljene tabele.

Celotno poročilo vlade je dostopno tukaj: tukaj

Objava novinarja Bojana Požarja na Twitterju:

M. P.