Tega roka ne smete zamuditi, če uveljavljate olajšavo za otroka

Družina (vir: pixabay.com)

Vsi, ki želite uveljavljati davčno olajšavo za vzdrževane družinske člane (ponavadi so to otroci) v enkratnem znesku, morate to narediti še danes, ko poteče rok za uveljavljanje omenjene olajšave. Vlogo lahko med drugim oddate preko sistema e-davki. Olajšavo bo mogoče sicer uveljavljati tudi pozneje, vendar le tako, da se pritožite na informativni izračun dohodnine.

 

Davčno olajšavo za vzdrževane družinske člane je mogoče uveljavljati na dva načina. Prvi je, da delodajalec vsak mesec pri plači del akontacije dohodnine namesto državi nakaže vam (v tem primeru je treba delodajalcu dostaviti obvestilo o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine), drugi način pa je, da olajšavo uveljavljajte enkrat letno pri informativnem izračunu dohodnine. V tem primeru vam država olajšavo vrne v skupnem znesku skupaj z preostalo dohodnino. Vse o tem, kako olajšavo uveljavljati v enkratnem znesku, je objavljeno tukaj.

Če posameznik s povprečno plačo uveljavlja otroka kot olajšavo na mesečni ravni, dobi mesečno na ta račun za okoli 50 evrov višjo neto plačo, če pa otroka uveljavlja na letni ravni, dobi nazaj okoli 600 evrov dohodnine.

Po zakonu so lahko vzdrževani družinski člani otroci do 18. leta starosti. Za otroka se šteje lastni otrok zavezanca, kot tudi posvojenec, pastorek oziroma otrok zunajzakonskega partnerja. Pod določenimi pogoji je to lahko tudi vnuk ali druga oseba, če nekdo skrbi zanjo na podlagi sodbe sodišča.

Vzdrževani družinski člani so lahko tudi otroci, starejši od 18. let, če se šolajo ali pa živijo v skupnem gospodinjstvu s starši, a nimajo lastnih sredstev za preživljanje. Za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo ali so duševno ali kako drugače prizadeti, lahko starši uveljavljajo tudi posebno olajšavo za otroka, ki je višja od običajne. Zanimivo tudi je, da starši lahko uveljavljajo tudi otroka, ki še študira, a je že sklenil zakonsko zvezo.

Vzdrževani družinski člani so lahko tudi zakonec ali zunajzakonski partner, razvezani zakonec, starši oziroma posvojitelji ali člani kmetijskega gospodinjstva.

Koliko dohodnine vam bo v primeru uveljavljanja olajšave za vzdrževane družinske člane vrnila država, si lahko izračunate tudi sami na spletni strani edavki.

Izračun opravite tako, da v obrazec vnesete zgolj podatke o plačah, regresu, bonitetah in plačani akontaciji dohodnine ter vzdrževanih družinskih članih (ostalih podatkov ni treba vnašati) in kliknete gum “testni izračun dohodnine”.

Če imata oba starša približno enake dohodke, razlike pri tem, kateremu od staršev se bolj splača uveljavljati olajšavo, praviloma ni, razlika pa lahko nastane, če se dohodki staršev bistveno razlikujejo. V tem primeru si velja preračunati, kateremu od staršev se bolj splača uveljavljati olajšavo oziroma ali se bolj splača, če vsak od staršev uveljavlja polovico olajšave.

V primeru, da imata starša dva otroka, in želita uveljavljati vsak enega, je najbolje, da oba vpišeta oba otroka in ju vsakega kot vzdrževanega družinskega člana uveljavljata po pol leta. Če bi namreč vsak uveljavljal enega otroka, bi imela dve olajšavi za prvega vzdrževanega družinskega člana, in nobene za drugega, ki pa je višja.

Tisti, ki boste do roka pozabili oddati vlogo, boste to lahko še vedno naredili naknadno, a boste morali to narediti v okviru pritožbe na informativni izračun dohodnine. V tem primeru se izplačilo preveč plačane dohodnine zavleče v jesen.

A. V.