Tako so volili na Dolenjskem

(Vir: arhiv)

V Volilnem okraju Novo mesto 1, ki zajema naselja novomeške občine (okolica) in občine Žužemberk, Dolenjske Toplice, Šmarješke Toplice, Šentjernej in Škocjan je bila volilna udeležba 39,15 %.

Z 41,32 % je zmagovalka Slovenska demokratska stranka. Svoboda je druga, prejeli so 15,16 % glasov, NSi 9,79 % in SLS 9,53 %.

Rezultati so naslednji:

 Volilna udeležba v Volilnem okraju (VO) Novo mesto 1 je bila nekoliko nižja od povprečja v državi, ki je bila 41,45 %. SDS je na nivoju države prejel 30,65 % glasov (v VO NM 41,32 %).

Volilna enota Novo mesto 1 obsega: Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šentjernej, Šmarješke Toplice, Žužemberk ter del mestne občine Novo mesto, ki obsega območja naselij: Birčna vas, Brezje, Brezovica pri Stopičah, Črmošnjice pri Stopičah, Dolenje Lakovnice, Dolenji Suhadol, Dolnja Težka Voda, Dolž, Gabrje, Gorenje Lakovnice, Gorenje Mraševo, Gorenji Suhadol, Gornja Težka Voda, Gumberk, Hrib pri Orehku, Hrušica, Iglenik, Jama, Jugorje, Jurna vas, Konec, Koroška vas, del Križe, Laze, Leskovec, Male Brusnice, Mali Cerovec, Mali Orehek, Mali Podljuben, Mihovec, del Novo mesto, Pangrč Grm, Petane, Plemberk, Podgrad, Pristava, Rajnovšče, Rakovnik pri Birčni vasi, Ratež, Sela pri Ratežu, Sela pri Zajčjem Vrhu, Stopiče, Stranska vas, Šentjošt, Travni Dol, Uršna sela, Velike Brusnice, Veliki Cerovec, Veliki Orehek, Veliki Podljuben, Verdun, Vinja vas, Vrh pri Ljubnu, Vrhe, Zajčji Vrh pri Stopičah

Vir: DVK

A. L.