Strokovnjaki: Kanalizacijski vod C0 je treba ukiniti!

Zajem zaslona (vir: Nova24TV)

Na novinarski konferenci, ki je potekala v Ljubljani, so predstavniki inženirske in zdravstvene stroke izrazili strogo nasprotovanje projektu kanalizacijskega kanala C0. Kanal, ki povezuje Brod in Črnuče v Ljubljani in v delu poteka preko ljubljanskega vodonosnika, s čimer je ogrožena pitna voda za okoli 350 tisoč državljanov, je bil ocenjen kot nedopusten s pravnega, tehničnega in zdravstvenega vidika.

Občinsko podjetje Voka Snaga kot investitor bi ga moralo odstraniti, so poudarili.

Nekateri ključni poudarki z novinarske konference so:

  1. Nedopustnost kanala C0: Strojni inženir in nekdanji dekan ljubljanske fakultete za strojništvo, Jože Duhovnik, je opozoril, da so v EU jasno določeni standardi za umeščanje sistemov ravnanja z odpadnimi vodami v prostor. Kanal C0, ki prehaja v vodovarstveno območje, je po teh standardih praktično nemogoče izvesti. Poleg tega kanal ni niti zarisan v regionalnem prostorskem načrtu Ljubljanske urbane regije, kot bi moral biti za takšne posege v prostor. Uradniki, ki so izdali gradbena dovoljenja za traso kanala, so po njegovem mnenju kršili zakonodajo. Opozoril je še na brezbrižno predpisovanje predpisov. Pri gradnji C0 aw niso upoštevale ne evropske direktive ne zahtevani standardi. “Vsi znaki kažejo, da so odgovorni brezbrižno podpisovali dokumente brez pravne osnove,” je zatrdil in dodal, da bi morala biti za C0 opravljena celostna presoja vplivov na okolje.
  2. Tveganje za puščanje: Tehnične rešitve za kanal C0 ne omogočajo vizualnega spremljanja morebitnega puščanja cevi. Zaradi izvedbe kanala obstaja velika nevarnost puščanja. Jaški nad kanalom so sicer zavarovani, vendar to ne zadostuje za preprečitev morebitnih težav.
  3. Stroški demontaže: Duhovnik in ostali inženirji ne vidijo druge možnosti, kot da se gradnja ustavi in cevi kanala odstranijo. Po oceni strokovnjakov bi bili stroški demontaže kanala C0 ocenjeni na tri do pet milijonov evrov.

Mestna občina Ljubljana in Voka Snaga bi morala v sklopu skupaj 135 milijonov evrov vrednega evropsko sofinanciranega komunalnega projekta najti alternativno rešitev. Za odpadne vode iz Medvod jo navedeni vidijo v nadgradnji čistilne naprave in črpališča na Brodu, za odpadne vode iz Vodic pa v navezavi na čistilno napravo Domžale.

Trajno tveganje za onesnaženje pitne vode v Ljubljani

Miran Brvar, vodja centra za klinično toksikologijo in farmakologijo v UKC Ljubljana, je spomnil na jasno odklonilno mnenje zdravnikov in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) glede poteka kanala C0. Povedal je, da so zdravniki razočarani, da se morajo pogovarjati o nevarnostih mešanja pitne vode z odpadnimi vodami je na novinarski konferenci dejal vodja centra za klinično toksikologijo in farmakologijo na UKC Ljubljana. Preprečevanje mešanja pitne in fekalne vode je ključnega pomena za zagotavljanje javnega zdravja, je poudaril in dodal, da so odklonilno mnenje gradnji kanala C0 podali tako ministrstvo za zdravje kot NIJZ in UKC Ljubljana.

Ta bo predstavljal trajno tveganje za onesnaženje pitne vode v Ljubljani. V odpadnih vodah so namreč številne toksične snovi in kemikalije, ki so lahko rakotvorne in delujejo kot hormonski motilci ter povzročajo številna bolezenska stanja in okvare, človeškemu telesu pa lahko škodijo dolgoročno.

Brvar je predstavil še dva primera onesnaženja pitne vode na območju Vodarne Hrastje, in sicer leta 2022, ko so bile zaznane povečane koncentracije škodljivih benzotriazolov, ter v začetku tega leta, ko so bile zaznane previsoke koncentracije tertakloroetena, zaradi česar je bilo treba zapreti pet vodnjakov. V obeh primerih še niso ugotovili vira onesnaženja, je povedal. Po Brvarjevih besedah si lahko samo predstavljamo, kaj bi se zgodilo, če bi puščal kanal C0 in bi prišlo do vdora v pitno vodo Vodarne Kleče kot najpomembnejše za Ljubljano.

Ti dogodki bi morali strezniti odločevalce, da pitna voda v Ljubljani ni samoumevna in da napačne odločitve lahko pripeljejo do tega, da je v prihodnje ne bomo imeli, je zatrdil.

Naša dolžnost je opozoriti, da je kanal nedopusten s pravnega, tehničnega in zdravstvenega vidika, je strnila vodja kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa Metoda Dodič Fikfak. Pri tem sta skupaj z Duhovnikom izpostavila, da bi tovrstni projekti ne bi smeli biti domena le ene stroke, ampak bi morali pri njihovi zasnovi sodelovati vse vpletene stroke.

Jazbinšek s kazensko ovadbo
Nekdanji okoljski minister v Drnovškovi vladi Miha Jazbinšek, ki je zaradi kanala podal kazenske ovadbe, je na začetku meseca pred preiskovalno komisijo državnega zbora, ki jo vodi poslanka Anja Bah Žibert, poudaril, da projekt ne bi smel dobiti dovoljenj za odsek med Brodom in črnuškim mostom, saj naj bi zakonodaja in podzakonski akti takšno gradnjo na tem območju prepovedovali.

Povezovalni kanalizacijski kanal namreč poteka čez največji ljubljanski vodonosnik Kleče, morebitno puščanje kanalizacije bi tako lahko ogrozilo pitno vodo za več sto tisoč prebivalcev.

M. D.