Strm porast nezakonitih prehodov meje: Septembra preko štiri tisoč prijetih

Ena od prijetih skupin migrantov v Sloveniji (vir: arhiv)

V obdobju od 1. januarja do 30. septembra 2022 je bilo obravnavanih 15.590 ilegalnih prehodov državne meje. Lani je bilo v tem obdobju 7.260 ilegalnih prehodov, letošnje stanje je več kot podvojeno. Samo septembra letos so prijeli 4.061 migrantov (lani 1.346).

Od aprila do septembra so skupno prijeli 13.502 migranta ali 87 odstotkov vseh v letošnjem letu. Ob prijetju jih večina izrazi namero za podajo za podajo prošnje za azil, letos je to kot 4-krat večje od lanskoletnega.

Skrb zbujajoče je tudi, da je trend porasta števila izraženih namer podaje prošenj za mednarodno zaščito letos izrazito strm in kaže na očiten porast problematike zlorab slovenskega azilnega sistema.

Policisti so letos obravnavali 14.981 namer podaje prošnje za azil (od 15.590 vseh). Lani je bilo podanih 3.482 namer (od 7.260 prijetih). Število ilegalnih migrantov, ki izrazijo namero podaje prošnje za mednarodno zaščito, je več kot 4-krat večje od lanskoletnega.

Med policijskimi upravami je najbolj obremenjena PU Koper (skoraj polovica vseh), sledi območje Policijske uprave (PU) Novo mesto (tretjina vseh ilegalcev). Glavne poti nedovoljenih migracij potekajo proti tema dvema deloma Slovenije.

Strm porast po marcu 2022

Policija navaja, da se je strm porastom ilegalnih prehodov začel v letošnjem marcu. Pričakujejo, da se bo trend začasno prekinil šele s poslabšanjem vremenskih razmer pozimi.

Največ je bilo državljanov Afganistana, Indije in Burundija. Tolikšen porast državljanov Indije in Burundija je posledica vstopa v Srbijo brez vizumske obveznosti in nadaljevanja poti proti dejanskim ciljnim državam.

Struktura prosilcev po državljanstvu se je letos močno spremenila, tudi tu so pomembno zastopani državljani Indije in Burundija. Skoraj vsi tisti, ki izrazijo namero podati prošnjo za mednarodno zaščito, po nastanitvi v azilnih kapacitetah nadaljujejo pot v svoje dejanske ciljne države, še dodajajo.

Vir: policija.si

A. L.