Straža: Začetek konca padajočih skal s straškega hriba

Straža: Podpis pogodbe župan Dušan Krštinc in direktor družbe CGP Martin Gosenca (vir: občina)

S podpisom pogodbe za izvedbo 1. faze projekta Zaščita pred padajočim kamenjem v naselju Straža, se v Straži lotevajo zahtevne ureditve problematike padajočih skal s straškega hriba, ki že vrsto let ogrožajo tamkajšnje hiše, zidanice in stanovanjske bloke v središču Straže.

Dogovor v vrednosti dobrih 663.000 evrov sta prejšnji teden podpisala župan Občine Straža Dušan Krštinc in direktor družbe CGP Martin Gosenca.

Na pobočju straškega hriba je problem proženja skal, nekatere so velike tudi po 3 metre, prisoten že vrsto let. Problematika pa je še bolj pereča v zadnjih letih, zaradi povečane erozije tal in težkega snega, ki je podrl številna drevesa, s čimer so izpolnjeni pogoji, da se velike skalne gmote premikajo in valijo v dolino.

Mnoge skale so namreč naslonjene na drevesa, spodjeda jih voda, skale se lomijo, drsijo in se ob premikanju tal lahko prikotalijo do ljudi. Območje nevarnih skal je strmo, zahtevno in nevarno za gibanje, poleg tega pa območje sodi med varovana območja, kjer sečnja lesa ni dovoljena.

Da bi zaustavili padajoče kamenje in skale bodo v sklopu zahtevne sanacije postavili podajno lovilne ograje na najbolj ogroženih odsekih, in sicer tri dele v skupni dolžini 290 m nad naseljem Dolenja Straža in tri dele v skupni dolžini 240 m nad naseljem Gorenja Straža.

Ograje bodo visoke od 3 do 5 metrov in jih bodo uredili glede na posebnosti terena, njegov nagib in velikost nevarnih skal, ki so jih evidentirali že pred leti. Pritrdili jih bodo na stabilne točke pobočja z uporabo temeljev in sidrišč. Gre za strukture sestavljene iz močnih jeklenic, mrež in podpornih stebrov, ki tvorijo mrežno strukturo, ki je zasnovana tako, da absorbira in zadrži udarce padajočih skal. Izbor mreže in debelino jeklenic bodo glede na specifiko terena postavili na podlagi pričakovanih sil udarcev, ki so jih izračunali strokovnjaki.

Dela bo izvajalo podjetje CGP s podizvajalcem P.E.D. Sava iz Ljubljane, zaključili pa naj bi jih do konca leta. Za gradbeni nadzor pri izvedbi investicije bo poskrbelo podjetje IRGO consalting iz Ljubljane v vrednosti slabih 12.000 evrov. Za trajno postavitev podajno lovilne ograje in sanacijo brežine je Občina Straža morala pridobiti tudi soglasja lastnikov zemljišč.

V naslednjih treh ali štirih letih se bodo v Straži lotili še druge faze ureditve zaščite pred padajočim kamenjem in postavili še 1.470 metrov zaščitne ograje.

Do konca leta 2028 naj bi tako na straškem hribu postavili okrog 2 kilometra ograje, ki bo zagotavljala varnost ljudi in preprečevala škodo na infrastrukturi in premoženju.

M. D.