Straža: V izcednih požarnih vodah strupene stvari, Kovačič trdi, da nevarnih odpadkov ni bilo

Na današnji izredni seji Občinskega sveta Občine Straža so izpostavili predvsem problematiko močno onesnažene izcedne požarne vode. Ta se je namreč stekala na njive južno od požara v Zalogu. Voda je po navedbah Dušana Harlanderja iz Nacionalnega laboratorija za zdravje okolja in hrano “močno kontaminirana”, Kovačič pa trdi, da nevarnih odpadkov ni bilo!

V vodi so poleg ostankov zgorele plastike prisotni tudi ostanki zdravil, težkih kovin, antibiotikov, hormonov, formaldehida in tudi fenolov oziroma ostankov nevarnih odpadkov.

Izcedne požarne vode je treba izčrpati

To vodo je zato treba izčrpati in očistiti v čistilni napravi, v primeru, da se je vpila v zemljo, pa zemljino odstraniti. Tako onesnažena voda bi namreč, če bi pronicala v bližnjo Krko v večjih količinah, povzročila množičen pogin rib in drugega rečnega življa.

Vse naj bi bilo bp, ampak še vedno nasveti

Živila naj bi bila varna in skladna, kljub temu pa prebivalcem svetujejo, naj bodo pri uživanju pridelkov z okolice požarišča previdni in naj jih skrbno operejo, še naprej pa naj bodo previdni tudi pri gibanju na prostem. Za ostale stvari so navajali, da tla niso trajno onesnažena, nevarnost onesnaženja podzemne vode pa naj bi bila zaradi geološke strukture tal majhna. Rezultatov analiz pa tako še ni na voljo.

Slišati je bilo tudi, da zaenkrat tudi ni možno sprejeti zaključek o tem, ali so zaradi požara v podjetju Ekosistemi nastale takšne posledice, da bi jih bilo treba opredeliti kot okoljsko škodo.

Vsaj do konca januarja 2018 bodo očitno še tu, potrdili povezave s Slovaško

Na seji je bil navzoč tudi lastnik podjetja Ekosistemi Tomislav Kovačič, ki je zatrjeval da na območju podružnice v Zalogu ni bilo nevarnih odpadkov. Predstavil je tudi sanacijski načrt, ki do konca leta predvideva celotno sanacijo neposredno prizadetega območja, objektov in odpadkov. Če bodo tako pokazale analize, pa bodo odstranili tudi onesnaženo zemljino in jo nadomestili. Sanacijo so začeli 31. julija, najkasneje do konca januarja prihodnje leto pa nameravajo na Slovaško izvoziti večje količine plastičnih odpadkov, ki so ostali na območju pogorelega obrata, je še povedal Kovačič.

Kratka razprava in sklepi občinskega sveta

Svetniki so po krajši razpravi nato soglasno sprejeli več sklepov. Med drugim zahtevajo nadzor nad ustreznostjo izvajanja ukrepov po požaru in oblikovanje strokovne komisije za odpravo vseh posledic požara.

Zahtevajo tudi, da se podjetje Ekosistemi sanacije in odprave posledic loti tudi po finančni plati, da vlada zagotovi denar za podporo pri pridobivanju informacij in podatkov, občinski svet pa je dal pobudo za začetek postopka spremembe Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje gospodarske cone Zalog, s čimer bodo zagotovili, da se dejavnost Ekosistemov umakne iz Zaloga.

Delno spodbuden pri tem je edino sklep, da naj Agencija RS za okolje (ARSO) nemudoma odpravi vsa okoljevarstvena dovoljenja, izdana podjetju Ekosistemi za področje Zaloga. Kot razlog so navedli: uničenje objektov in opreme in nespoštovanja inšpektorskih odločb.

Podprli so še peticijo več civilnih pobud in

sprejeli sklep, da se sodelujočim pri gašenju zagotovi zdravstveni pregled. Poročali smo že, da je pri gašenju požara sodelovalo 575 gasilcev.

Izvedeli smo še, da kriminalistična preiskava še poteka.

Zaenkrat tudi vse kaže, da bomo vse stroške te okoljske nesreče, imenovane Kemis 2, nosili davkoplačevalci.

C. R.