Straža: Na pogorišču podjetja Ekosistemi okoli 7500 ton odpadkov

Novi okoljski minister Jure Leben (SMC) je včeraj v Straži napovedal, da bo pogorišče na območju podjetja Ekosistemi sanirano do letošnjega poletja. Odvoz odpadkov bo plačal državni proračun (davkoplačevalci), po njegovih navedbah naj bi ta znesek nato terjali od podjetja. Lastnik podjetja je že od julija 2018 zagrebško podjetje za nego in vzdrževanje telesa, Ekosistemi pa že pol leta po prenosu nimajo imenovanega niti direktorja. Čeprav so s tem vsi seznanjeni, se stvari ne spreminjajo.

Še več. Kovačič ni prenesel samo podjetja, pač pa tudi zemljišča. Že v času pred požarom so ta prešla v last podjetja CEP iz Celja v lasti Urbana in Sabine Majcen.

Leben je na ministrskem mestu nasledil Ireno Majcen (DeSUS), za katero je obstajala velika domneva, da je blizu Tomislava Kovačiča, zdaj že nekdanjega lastnika podjetja Ekosistemi. Zakaj so vsi skupaj dovolili, da je to podjetje še pred izvedeno sanacijo prešlo v last zagrebškega podjetja, ni znano. Kovačič je v Zalogu pustil okoli 7500 ton odpadkov, za katere sicer trdijo, da niso nevarni. Podatki in posledice pa kažejo, da temu ni ravno tako.

Ob včerajšnjem obisku v Straži (na desni minister Jure Leben, na levi straški župan Dupan Krštinc). (vir: MOP)

Jure Leben je včeraj obiskal Občino Straža, kjer je na sestanku, ki je potekal na sedežu občine, navzoče seznanil tudi z rezultati novega monitoringa tal in vode ter z nadaljnjimi postopki sanacije pogorišča družbe Ekosistemi.

Zbranim je povedal, da so rezultati vnovičnega monitoringa zaskrbljujoči. Ti kažejo, da so tla v neposredni okolici pogorišča še vedno onesnažena. Na mestu pred železnico so presežene tako mejne (kadmij, kobalt, fenoli in mineralna olja) in opozorilne vrednosti (baker, nikelj, svinec in krom), kot tudi kritična vrednost (cink).

To pomeni, da tla v neposredni okolici pogorišča niso primerna za pridelavo rastlin ali živali ter za zadrževanje ali filtriranje pitne vode.

Napovedal je, da bo pogorišče sanirano do letošnjega poletja. Odvoz odpadkov bo plačal državni proračun, po Lebnovih navedbah naj bi ta znesek nato terjali od podjetja. Trenutno naj bi bila v teku izvršba do lastnika.

Do katerega lastnika, Leben včeraj glede na sporočilo z ministrstva ni razkril.

Inšpektorat objavil javno naročilo za prevzem, prevoz in obdelavo 7500 ton odpadkov

Inšpektorat RS za okolje, ki ga vodi glavna okoljska inšpektorica Dragica Hržica, je javno naročilo za prevzem, prevoz in obdelavo odpadkov objavil 20. oktobra lani. Vrednost naročila je ocenil na 1,5 milijona evrov (brez davka na dodano vrednost). Leben pa je včeraj dejal, da bo vrednost okoli 1,6 milijona evrov.

Iz naročila je razvidno, da se na območju nekdanjega obrata za obdelavo odpadkov na naslovu Zalog 21, 8000 Novo mesto (na parcelah 1403/10, 1610/3, 1610/8, 1610/30 vse k.o. 1447 Gorenja Straža) nahaja okrog 7500 ton odpadkov s številko 19 12 12, ki jih je treba odpeljati in oddati v obdelavo po postopku R1 (uporaba kot gorivo ali za drugo pridobivanje energije), R3 (recikliranje do proizvodov, ki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, prenehajo biti odpadek) ali D10 (sežig v sežigalnici odpadkov).

Rok za prijavo je bil 22. november 2018. Ponudba je morala veljati do 31. maja 2019, izbrani ponudnik mora z odvozom odpadkov in oddajo odpadkov v obdelavo končati v 3 mesecih od podpisa pogodbe oziroma od pridobitve soglasja za čezmejno pošiljanje odpadkov.

Iz podatkov na portalu e-naročanje nadaljnji postopki pri tem javnem naročilu niso razvidni. Včeraj pa je bilo v Straži rečeno, da sta se na razpis prijavila dva ponudnika, pogodba z izbranim naj bi bila predvidoma podpisana še ta mesec.

Javnemu naročilu so dodali še oceno odpadka, ki jo je decembra 2017 izdelal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za okolje in zdravje iz Novega mesta. Ogled so opravili že 26. julija 2017. Oceno je naročilo podjetje Ekosistemi. V dokumentu je zapisano, da gre za “nenevarne odpadke”, glede na fizikalno-kemijske lastnosti pa ti spadajo med tiste, ki “bi jih bilo prepovedano odlagati na odlagališčih za nenevarne odpadke”. Navajajo, da je treba odpadke obdelati na način, da bo ustrezal minimalnim zahtevam za sprejem v sežig oziroma sosežig.

Kemična analiza je pokazala presežene vrednosti Celotnega organskega ogljika. V odpadkih so našli arzen, barij, kadmij, celotni krom, baker, živo srebro,  molibden, nikelj, svinec, antimon, selen, cink, kloride, fluoride, sulfate in raztopljeni organski ogljik.

Javno naročilo in dokument Ocena odpadka je dostopno tukaj: enarocanje

Včeraj je bilo v Straži izpostavljeno tudi vprašanje, ali bo pri sanaciji območja prišlo tudi do odvoza onesnažene zemlje v okolici pogorišča. Glede na podatke iz naročila pa je razvidno, da to ni načrtovano. V tehnični specifikaciji je namreč zapisano, da “gre za gorljive materiale iz mehanske obdelave komunalnih odpadkov. Odpadki so deloma v kupih v razsutem stanju, deloma pa v balah. Nekateri odpadki so deloma ožgani. Za celotno količino odpadkov mora izbrani ponudnik zagotoviti odstranitev s sedanje lokacije in oddajo v obdelavo. Dostop do lokacije z odpadki je mogoč z vsemi cestnimi vozili”.

Odvoz zemljine iz okoliških zemljišč tako ni predmet naročila.

Dosedanje ugotovitve iz sporočila ministrstva za okolje

V obratu Ekosistemi so bili po požaru, 20. julija 2017, z namenom določitve možnih posledic požara na stanje okolja takoj odvzeti vzorci voda in tal. Pričele so se tudi izvajati meritve kakovosti zraka z mobilno postajo. Rezultati meritev kakovosti zraka so pokazali, da požar ni imel večjega vpliva na kakovost zraka v Novem mestu. Rezultati monitoringa izcednih oz. požarnih voda v letu 2017 so pokazali onesnaženje s komunalnimi odpadnimi vodami, sredstvi za gašenje požara in industrijskimi kemikalijami, ki so lahko posledica požara ali pa nepravilnega odvajanja v okolje. Onesnaženje je bilo dokaj obsežno, saj so vsebnosti številnih analiziranih parametrov presegle okoljske standarde in mejne vrednosti. Ob ponovni analiz vzorcev vode v letu 2018 je onesnaženje manj obsežno, vendar še vedno prisotno. Podzemna voda je bila v letu 2017 izjemno onesnažena s fekalijami, ki so bile ob nižjem vodostaju v letu 2018 še vedno prisotne v dokaj visokih koncentracijah, ob ponovitvi mikrobioloških analiz pri višjem hidrološkem stanju pa je bila vsebnost fekalnih bakterij v podzemni vodi nižja.

Namesto, da bi saniral in plačal, se je rešil podjetja

Spomnimo. Tomislav Kovačič, zdaj že nekdanji lastnik podjetja Ekosistemi iz Celja s poslovno enoto v Zalogu, je javno obljubljal sanacijo pogorišča in plačilo vseh nastalih stroškov zaradi požaru. Iz tega ni bilo nič.

Namesto tega je podjetje 12. julija 2018 prešlo v last hrvaškega podjetja Linux tehno, za trgovinu i usluge, iz Zagreba. Registrirano je za dejavnost Storitve za nego in vzdrževanje telesa. Direktor podjetja je Boštjan Zajc.

J. M.