Število utopitev ne potrjuje navedb o množičnih tragedijah, kot to navaja Bobnarjeva

Tatjana Bobnar, ministrica za notranje zadeve iz kvote Golobove stranke Gibanje Svoboda (vir: Twitter)

V letih od 2018 do 30. julija 2022 so slovenski policisti obravnavali skupno 55.913 nezakonitih prehodov slovenske južne meje. V štirih letih so obravnavali tudi 22 smrtnih žrtev, od tega 18 utopitev v Kolpi. Vsako življenje je dragoceno, vendar pa slednje ne pritrjuje izjavam nekaterih nevladnikov, zagovornikov odprte meje, ki jih povzema tudi ministrica Tatjana Bobnar, prenašajo pa tudi tuji mediji (tudi na Švedskem). Nezakoniti prehodi meje se po 15. juliju 2022 izrazito povečujejo.

Izjave tudi ne opravičujejo dejanj odstranjevanja ograje na meji, ki je bila sicer postavljena v letih 2015 in 2016. Hkrati ni nepomembno, da imajo tujci za vstop v Slovenijo, schengenski prostor in EU na voljo številne mejne prehode.

Na slovenski južni meji so 15. julija začeli z odstranjevanjem ograje, ministrica za zunanje zadeve Tatjana Bobnar pa je ob začetku odstranjevanja ograje na mejnem prehodu Krmačina (Metlika) med drugim dejala, “da je ograja povzročila marsikatero tragedijo, ko so se ljudje izogibali, umikali in umirali v Kolpi in ob njej”. Izjavo ministrice so prenesli tudi v tujino, med drugim so to 18. julija 2022 predvajali tudi na švedski TV4, kjer izjava Tatjane Bobnar med gledalci ni bila dobro sprejeta.

V štirih letih v Kolpi umrlo 18 tujcev, še 4 na Koprskem, policija obravnavala 55.913 nezakonitih prehodov

Ministrico smo zato vprašali, koliko smrti je bilo ob poskusu nezakonitega prečkanja državne meje. Prejeli smo naslednje podatke:

PU Novo mesto: 13 v štirih letih

2018: 5 utopitev (Vukovci, Vukovci (Otok), Spodnja Preloka, Žuniči, Rosalnice);
2019: 4 utopitev (Radenci – Breg, Vukovci (2), Kovačji grad);
2020: 1 utopitev (Breg pri Sinjem vrhu);
2022: 3 utopitve (Breg pri Sinjem vrhu, Krivec, Učakovci).

PU Ljubljana: 5 v dveh letih
2019: 1 utopitev (Fara-Kostel);
2021: 4 utopitev (Grgelj (2), Dol pri Kočevju).

PU Koper: 4 smrtne žrtve (po letih in krajev niso navedli)

Skupno je bilo to 18 utopitev v Kolpi in 4 žrtve na Koprskem, v letih od 2018 do 2022, ob 55.913 izsledenih in prijetih migrantih (2018 do 30. 6. 2022 – vir).

Dodajmo, da stroške pokopov oseb, ki so nezakonito prečkale mejo in pri tem utonile, plačajo občine, občina Črnomelj je od leta 2018 do 2022 imela 5000 evrov stroškov.

Navedeni podatki ne potrjujejo navedb ministrice in nekaterih nevladnikov o številnih tragedijah, kakor bi lahko sklepali iz javnih objav, ki jih prenašajo tudi v tujino.

V zadnjem tednu prijeli 614 tujcev, povprečno 88 dnevno

Podatki po letih kažejo, da se je število nezakonitih prehodov izrazito povečevalo v času t. i. levih vlad. Podobni trendi so tudi letos. Zbrali pa smo podatke za zadnji teden, objavljene na spletni strani policije (pred 19. julijem tovrstni podatki niso dostopni).

V tednu dni, od prejšnjega do zdajšnjega ponedeljka, od 19. julija, do vključno 25. julija, so slovenski policisti izsledili in obravnavali 614 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo, to je okoli 88 povprečno dnevno.

Od tega je bilo na območju Policijske uprave Novo mesto (Dolenjska, Bela krajina in Posavje) obravnavanih 230 nezakonitih prehodov ali dobrih 37 odstotkov vseh.

Za primerjavo. V celem juliju 2021 so v Sloveniji obravnavali 1075 migrantov. Če bo šlo tako naprej, bo letošnji julij rekorden, povprečno 88 prijetih dnevno pomeni namreč več kot 2700 nezakonitih migrantov mesečno, povečanje glede na lansko leto pa je 2,7-kratno.

Od 1. januarja do 30. junija 2022 je bilo obravnavanih 6006 ilegalnih prehodov meje (75,5 % več kot leto prej). Ob vsem tem ni nepomembno, da je Tatjana Bobnar, nekdanja generalna direktorica Policije, nato pa zaposlena na ministrstvu, vse do prevzema ministrovanja ograje na meji zagovarjala.

M. D.