Število oseb s trajnimi okužbami v zadnjih letih narašča

Bakterije. Fotografija je simbolična (vir: arhiv)

Čas okužb je tu, vendar se tokrat omejujemo na nekatere bolnišnične okužbe, ki so lahko zelo rizičen dejavnik predvsem pri zelo bolnih in starejših, manj odpornih torej. Kako je s tem, smo preverili v Splošni bolnišnici Novo mesto in v dveh večjih domovih za starejše (v Novem mestu in Črnomlju). Predstavljamo problematiko okužb, bolj znanih kot MRSA in ESBL, kar zelo dobro poznajo vsi, ki se sami srečujejo s težko boleznijo ali pa imajo težko bolne svojce. Po tem bomo tudi lažje razumeli, zakaj je na vratih nekaterih prostorov v javnih zavodih napis Izolacija. Je pa tako, da dokler smo zdravi, okužbe niso usodne, v času težjih bolezni pa je temu lahko precej drugače.

Okužbe v Domu za starejše Novo mesto

V poslovnem poročilu Doma za starejše Novo mesto za leto 2016 je navedeno, da so bolnišnične okužbe zelo rizičen dejavnik pri večini stanovalcev, ki so prišli k njim kar z velikim številom obolenj in so zelo dovzetni za vsako okužbo. Pri tem dodajajo, da imajo za obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb izdelan program, ki ga tudi redno izvajajo. V nadaljevanju navajajo kar 21 različic diagnoz oziroma povzročiteljev. Od tega so jih lani ugotovili sedem. Največ je bilo rota virusa (64 primerov). Sledi gastroenterocolitis (nalezljiva driska zaradi vnetja prebavil). V poročilu je zapisano, da so v letu 2016 evidentirali skupno 132 primerov okužb, prevladovale so črevesne (januarja lani rota virus) in pljučnice. V DSO Novo mesto je bilo ob koncu leta 333 stanovalcev.

Koliko je okužb MRSA in ESBL?

V nadaljevanju smo se osredotočili na okužbe MRSA in ESBL. V DSO Novo mesto so v letu 2016 ugotovili le dva primera ESBL. Okuženih z MRSA je bilo sicer 13 in z ESBL 23, kar pa je kumulativni seštevek preteklih let. Okužbe z MRSA in ESBL so trajne, so zapisali, v DSO Novo mesto pa so lani preko celega leta negovali 36 stanovalcev oziroma tri manj kot leto pred tem. Od tega so na novo sprejeli dva stanovalca z ESBL. V službi pomoči na domu pa so evidentirali 1 uporabnico s trajno okužbo (MRSA). Program obvladovanja bolnišničnih okužb so izvajali skladno z zakonodajo, kar je s pregledom ugotovila tudi zdravstvena inšpektorica in ni imela pripomb.

V Splošni bolnišnici vsako leto MRSA odkrijejo pri približno 100 hospitaliziranih, od tega je petina odkrita prvič

Ker gre pri okužbah z MRSA in ESBL za trajne okužbe, pogosto bolj znane tudi kot bolnišnične, smo se obrnili tudi na vodstvo Splošne bolnišnice Novo mesto. Nato pa sta nam Tatjana Remec, dr. med., in Ingrid Jaklič, dipl. sanit. inž., iz bolnišnične Komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb (KOBO) odgovorili, da je število pacientov, »koloniziranih z MRSA« v zadnjih letih približno enako. Vsako leto odkrijejo MRSA pri približno 100 hospitaliziranih bolnikih, od tega je približno petina odkrita prvič, ostali so znani iz predhodnih let. (Koloniziranih pomeni, da so posamezniki nosilci bakterije.)

Število primerov z ESBL v zadnjih letih narašča: približno 130 pacientov letno

Število pacientov z ugotovljenimi bakterijami s prisotnostjo ESBL (E.coli, Klebsiella spp., ostale enterobakterije) pa v zadnjih letih narašča. Morda tudi na račun uvedbe sistematičnega iskanja kolonizacij v zadnjih letih, navajata Remčeva in Jakličeva. Dodajata, da z večjim številom odvzetih nadzornih kužnin odkrijejo tudi večje število koloniziranih bolnikov, predvsem kolonizacij ali okužb z E.coli ESBL (približno 130 pacientov na leto). Število odkritih pacientov s Klebsiello spp. ESBL je okoli 25 pacientov na leto in pri tem ne ugotavljajo porasta.

Kako ukrepajo, na kaj opozarjajo, kaj priporočajo?

V novomeški bolnišnici pri vseh pacientih upoštevajo standardne higienske ukrepe (higiena rok, uporaba osebne varovalne opreme …). Pri pacientih, pri katerih obstaja tveganje za kolonizacijo ali okužbo z večkratno odpornimi bakterijami ali je le ta že dokazana, pa izvajajo poleg standardnih še ukrepe kontaktne izolacije (namestitev v enoposteljno sobo ali kohortno izolacijo, poostrene postopke čiščenja in razkuževanja). Ob tem se srečujejo predvsem s pomanjkanjem eno- oz. dvoposteljnih sob z lastnimi sanitarijami.

Priporočila za obiskovalce novomeške bolnišnice so:

  • Da na obiske k pacientom prihajajo zdravi.
  • Da pacienta obiščeta le ena do največ dve zdravi odrasli osebi na dan.
  • Odsvetujemo, da na obiske prihajajo otroci.
    • Da upoštevajo čas obiskov.
    • Da izvajajo higieno rok in higieno kašlja in upoštevajo morebitna dodatna navodila osebja.

Pri tem v Splošni bolnišnici Novo mesto ugotavljajo, da obiskovalci pogosto navodil in priporočil ne upoštevajo, nekateri navkljub opozorilom osebja.

Dom starejših občanov Črnomelj: Razmere niso kritične

V nadaljevanju smo vprašali še v Dom starejših občanov Črnomelj. Direktorica Valerija Lekič Poljšak nam je na vprašanje, koliko sta med varovanci doma prisotni MRSA in ESBL, odgovorila: “Trenutno, na današnji dan, (25. oktobra – op. av.) imajo MRSA tri stanovalci, ki so kolonizirani (nosilci bakterije), kar pomeni, da se ne zdravijo, ker zdravljenje ni potrebno. Pri njih izvajamo preventivne ukrepe za preprečevanje prenosa okužbe. ESBL ima šest stanovalcev, pri katerih se tudi izvajajo preventivni ukrepi. (npr. pogosteje razkuževanje rok, neposredne okolice …, skladno s Programom obvladovanja bolnišničnih okužb).

Na vprašanje, ali se število okuženih morda v zadnjih letih povečuje, pa je Lekič Poljšakova odgovorila: “V obdobju zadnjih treh let je okužba z ESBL v porastu. Po naši oceni, glede na pogoje in bivanje uporabnikov v domu niso kritične.”

Razmere torej niso kritične z vidika pogojev in bivanja uporabnikov v domu, drugače pa je pri stroških. Direktorica črnomaljskega doma starejših je namreč dodala, da so razmere “kritične v smislu povečanih materialnih stroškov in povečanega obsega dela ob veljavni normativni ureditvi za naše področje.” V DSO Črnomelj je bil lani 196 stanovalcev.

Kaj je MRSA?

Gre za klice, okrajšava pomeni meticilin rezistentni torej odporni Staphylococcus aureus. Običajno so antibiotiki neučinkoviti pri zdravljenju bolezni, ki jih povzročijo te bakterije.
Bolezenska stanja, ki jih povzroči MRSA, običajno nastopijo pri bolnišnično zdravljenih osebah. To so praviloma težki ali ostareli bolniki, ki jih zdravijo zaradi odprtih ran (denimo preležanin) in ki imajo v telo napeljane urinske katetre ali kake druge cevke. Zdrave osebe le izjemoma obolijo za MRSA. MRSA se prenaša predvsem pri zelo bolnih, imunsko oslabelih osebah, ki niso sposobne obvladati okužbe. Prenaša se s telesnimi stiki, in ne po zraku. To spoznanje je zelo pomembno za preprečevanje nadaljnjega širjenja MRSA v bolnikovem okolju. V bolnišnicah pogosto srečamo napis “izolacija”. To pomeni omejen dostop do osebe, pri kateri so našli MRSA. Zdravstveno osebje izvaja številne ukrepe, ki zmanjšujejo tveganje prenosa MRSA. Več o MRSA lahko preberete tukaj: mrsa

Kaj je ESBL?

ESBL so proti antibiotikom odporne bakterije, znana je tudi kot bolnišnična okužba, ki je v neposredni vzorčni zvezi z izpostavljenostjo pri postopkih diagnostike, zdravljenja, zdravstvene nege, rehabilitacije ali drugih postopkov v zdravstveni dejavnosti. Praviloma se naselijo v prebavilih, zato je glavni vir širjenja blato. Za okužbo so bolj dovzetni bolniki na zdravljenju in tisti, ki so slabše odporni in starejši. Bakterije lahko dobimo tudi s hrano, predvsem z živili živalskega izvora, ki niso bila dovolj dobro toplotno obdelana in s slabo opranim sadjem ali zelenjavo. Več o ESBL je tukaj: esbl-

J. M.