Spremembe pri karanteni in testiranju

(vir. arhiv MD)

V zadnjih dneh se število hospitaliziranih bolnikov na akutnih oddelkih povečuje. Trenutno je v Sloveniji aktivnih dvanajst covidnih bolnišnic. Glede na napovedi naj bi se število bolnišničnih zdravljenj začelo povečevati v prihodnjih dneh in naj bi doseglo vrh okoli 2. februarja, kar naj bi pomenilo okoli 900 postelj, lahko tudi do 1100 bolniških postelj.

Glede na napovedi se vrh števila bolnikov na intenzivnih oddelkih pričakuje okoli 6. ali 7. februarja, ko naj bi to število spet naraslo na 200 ali potencialno celo na 250.

Spremembe protokola testiranja

Veljati so začele spremembe pravil karantene v primeru tveganega stika z osebo, okuženo s koronavirusom, ki uvajajo dodatne izjeme od karantene v zdravstvu, šolstvu in socialnem varstvu.

Zaradi naraščanja števila okužb je po novem – razen za rizične skupine – testiranje PCR namenjeno le še potrjevanju pozitivnih izvidov hitrega testa ali samotesta.

Namen sprememb je, da se kljub strmo naraščajočim okužbam zagotovi vzdržen sistem v laboratoriju, ki zagotavlja prednostno dostopnost do teh preiskav za vse hospitalizirane bolnike in bolnike, ki imajo zdravstvene težave in ki potencialno zahtevajo hospitalizacijo.

Virusno breme v družbi je namreč takšno, da se mora vsak posameznik, ki ima okužbo dihal, samoosamiti tako med čakanjem na odvzem brisa kakor tudi med čakanjem na izvid.

Glede na novi protokol so osebe z respiratornimi boleznimi razdeljene v dve skupini:

  • prva skupina so kronični bolniki, ljudje z imunsko pomanjkljivostjo, nosečnice in otroci, ki naj obvestijo osebnega zdravnika, ta pa jih bo naročil na PCR-test,
  • druga skupina mora najprej na hitri test. Osebe s simptomi in negativnim hitrim testom bodo v samoosamitvi tri dni. Če bodo simptomi izzveneli, je mogoče reči, da oseba ni pozitivna na novi koronavirus.

Če se bodo zdravstvene težave nadaljevale, naj oboleli obvesti zdravnika, da mu omogoči PCR-test. Če bo PCR-test pozitiven, naj se oseba osami za deset dni in pridobi QR-kodo. Rezultati bodo zaradi povečanega števila PCR-testov znani najpozneje v 48 urah. Na izvid morajo čakati v osamitvi.

Protokol testiranja je vzpostavljen zato, da se ohrani odprta družba in zameji širjenje okužb s covidom-19.

Zmogljivosti laboratorija so namreč na zgornji meji dosegljivega, saj se je dotok vzorcev povečal za 100 odstotkov. Zato se tudi podaljšuje povprečni čas, ki je bil med epidemijo pod šestimi urami, zdaj pa rezultate lahko sporočajo  v 48 urah. Ocenjujejo tudi, da bi lahko prihranili pri PCR-testih med 30 do 35 odstotki PCR-testiranja.

Spremembe pri karanteni

Veljati so začele tudi spremembe pravil karantene v primeru tveganega stika z osebo, okuženo s koronavirusom, ki uvajajo dodatne izjeme od karantene v zdravstvu, šolstvu in socialnem varstvu.

Od danes na predlog Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) med izjeme od napotitve v karanteno spadajo tudi zaposleni v zdravstvu, socialnem varstvu ter vzgoji in izobraževanju. Ob tem se bodo morali zaposleni po tveganem stiku z okuženo osebo sedem dni vsakodnevno testirati bodisi s hitrimi testi za samotestiranje bodisi pri izvajalcih hitrega testiranja, pri delu pa uporabljati zaščitne maske tipa FFP2.

Med izjeme po novem ob tveganem stiku spadajo tudi predšolski otroci, učenci, dijaki, študenti in udeleženci izobraževanja odraslih, če bo do visoko tveganega stika prišlo v okviru šolanja. Tudi navedeni se morajo ne glede na cepilni status v obdobju sedem dni vsakodnevno testirati.

Šolski oddelek bodo po novem napotili v karanteno, če bo število okužb s koronavirusom v posameznem oddelku v obdobju 14 dni doseglo oz. preseglo 30 odstotkov glede na vse učence v posameznem oddelku. V veljavi sicer ostajajo tudi predhodno sprejete izjeme od karantene.

M. D.