Spremembe glede nošenja mask v vrtcih in šolah

(vir: pixabay.com)

Vlada je sprejela spremembe glede nošenja mask v vrtcih in šolah, določila obvezno namestitev razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah ter zagotovila sredstva za razvoj obetavnih cepiv proti Covid-19.

Sprejete spremembe glede nošenja mask v vrtcih in šolah – maska ni več potrebna za:

– Otroke v vrtcih in učence v OŠ ter dijake, ko so v matičnem oddelku;
– Vzgojitelje predšolskih otrok ter učitelje do vključno 3. razreda OŠ pri delu z otroki;
– Visokošolske učitelje, če predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala;
– Osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo;
– Učitelji od 4. razreda dalje in učitelji srednjih šol masko uporabijo, ko pri izobraževanju ni možno zagotoviti vsaj 2 metra razdalje.

Novosti za večstanovanjske stavbe

Upravniki večstanovanjskih stavb ob vhodu vanje in ob vhodu v dvigalo, če ga večstanovanjska stavba ima, zagotovijo namestitev razpršilnikov za razkuževanje rok.

Namestitev opravi upravnik sam ali zagotovi, da to opravi tretja oseba, ki jo izbere upravnik, ali pa eden od etažnih lastnikov, če upravnik nima na razpolago dovolj zaposlenih ali ne more zagotoviti, da delo opravi tretja oseba.

V večstanovanjskih stavbah, ki v skladu s posebnimi predpisi nimajo upravnika, namestitev zagotovijo lastniki v večstanovanjskih stavbah.

Vlada je zagotovila 2,5 milijona evrov za razvoj obetavnih cepiv proti Covid-19.

Vir: tukaj 

M. D.