Solidarnostni dodatek za starejše na kmetijah

(vir: arhiv)

Zaradi velikega zanimanja in vprašanj smo na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano še dodatno preverili, kdo natančno so upravičenci do enkratnega solidarnostnega dodatka 150 evrov, povezano s starejšimi na kmetijah.

Zanimalo nas je tudi, kako je s pošiljanjem vlog in kako je bilo to urejeno v prvem valu epidemije.

  1. Vprašali smo, ali so do dodatka upravičeni tudi tisti, ki prejemajo t. i. kmečko pokojnino v višini okoli 240 evrov.

Iz ministrstva so nam odgovorili, da bodo prejemniki kmečkih pokojnin prejeli solidarnostni dodatek za upokojence (od 130 do 300 evrov, odvisno od zneska pokojnine, v tem primeru 300 evrov), zato do enkratnega solidarnostnega dodatka za starejše na kmetijah niso upravičeni. Dodajmo, da bo dodatek upokojencem izplačan 11. januarja 2021.

2. Iz pojasnil na vprašanje, ali morajo imeti starejši na kmetijah status kmeta, pa je razvidno, da to ni pogoj.

Do enkratnega solidarnostnega dodatka so upravičene osebe, ki so nosilci oziroma člani kmetije in izpolnjujejo tudi ostale pogoje, in sicer:

  • so dopolnili 65 let starosti,
  • imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
  • niso prejeli solidarnostnega dodatka za upokojence v skladu z 92. členom zakona in
  • katerih obdavčljivi dohodki po zakonu, ki ureja dohodnino za leto 2019, preračunano na mesec, niso presegli zneska 591,20 evra.

3. Vlogo za enkratni solidarnostni dodatek morajo vlagatelji poslati priporočeno po pošti na:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana ALI elektronsko na elektronski poštni predal: [email protected] s skeniranim podpisom.

Enak postopek je bil urejen tudi v prvem valu epidemije.

Vloga in navodila za izpolnjevanje vloge so dostopna: tukaj 

Vlogo smo objavili že tudi na našem portalu in jo objavljamo še enkrat. Lahko se jo natisne.

M. D.