Sodražica z novim podžupanom

Ernest Pirnat, podžupan Občine Sodražica (vir: občina)

Župan mag. Blaž Milavec je svetnika Ernesta Pirnata imenoval za podžupana Občine Sodražica.

Ernest Pirnat je bil na lanskih lokalnih volitvah že tretjič izvoljen za člana občinskega sveta, po poklicu je profesor geografije in sociologije.

V sklepu o imenovanju je določeno, da se bo novi podžupan poleg rednih zakonskih pristojnosti (nadomeščanje župana oz. zastopanje občine po pooblastilu) ukvarjal zlasti s področju družbenih dejavnosti.

Še posebej se bo ukvarjal z vprašanji medgeneracijskega sodelovanje, lokalnih programov za starejše in mlade, mladih družin in stanovanjskega vprašanja ter nalog občine na področju vzgoje in izobraževanja, športa in kulture.

K. R.