Sodišče: Vse ima svoje meje, tudi pri pisanju žaljivih komentarjev ni drugače

Besede in besedne zveze, kot so bebavec, izmeček, darček, glavni politkomisar, član ovaduške bande in druge, so vzrok, da se je moral Jacques Gros, direktor občinske uprave Občine Žužemberk, zagovarjati pred Okrožnim sodiščem v Novem mestu, ker naj bi v obdobju od marca 2014 do junija 2015 na spletnih straneh Dolenjskega lista pod psevdonimom »odgovornost« objavil deset komentarjev z znaki kaznivih dejanj razžalitve in sedmih kaznivih dejanj žaljive obdolžitve. Zasebno tožbo zoper Jacquesa Grosa je vložil zasebni tožilec Darko Pucelj, občan in občinski svetnik Občine Žužemberk.

Po javno dostopnih podatkih se je Jacques Gros, univ. dipl. prav., doma iz okolice Novega mesta, 1. julija 2012 zaposlil kot direktor občinske uprave Občine Žužemberk, kjer je prevzel koordinacijo dela in vodenje občinske uprave. Na tem mestu poleg nalog vodenja in delovno-pravnih razmerij skrbi še za delo občinskega sveta, nekaterih odborov in komisij, za obveščanje javnosti in posredovanje informacij javnega značaja, za arhiviranje pravnih aktov, nudi pomoč pri delu občinske volilne komisije, vodi določene investicijske projekte in dela na zahtevnejših projektih.

Komentarji z žaljivo in neresnično vsebino

Kot izhaja iz zasebne tožbe naj bi Jacques Gros v objavljenih komentarjih glede Darka Puclja navajal številne neresnične navedbe, ki škodujejo časti in dobremu imenu zasebnega tožilca, čeprav naj bi se nedvomno zavedal, da te navedbe ne držijo oz. niso resnične. Jacques Gros naj se ne bi zmenil za resnico, temveč naj bi namenoma v komentarjih navajal oz. trdil dejstva, ki že po splošnem prepričanju lahko škodujejo dobremu imenu in časti vsakega posameznika. V komentarjih so uporabljene besede in besedne zveze, kot so darkec, glavni politični politkomisar, dvakrat neuspešen kandidat za župana, sposoben bi bil voditi edino kakšno farmo perutnine in organizirati kak izlet v Zgornji Kašelj, ovaduh, kopalni mojster, izmeček, trobilo enoumja in neresnic, bolna sprevržena oseba, ki ji je edini cilj dobiti oblast, pa če je potrebno preko trupel, swinger, škodljiv bolnik, bolestni um, kateri naj bi pristal na Dobu, kjer mu je edino mesto za vse barabije, ki jih je naredil do sedaj …

Razlog za tožbo

Navedeni izseki iz objavljenih komentarjev nazorno kažejo, da naj bi Jacques Gros naklepno o Darku Puclju, prek sredstev javnega obveščanja, trdil in raznašal dejstva, za katera je vsakemu povprečno izobraženemu človeku jasno, da lahko škodujejo časti in dobremu imenu vsakega posameznika. Jacques Gros, če je komentarje res pisal on, bi se moral vsega navedenega nedvomno zavedati, pa naj bi kljub temu nadaljeval s številnimi komentarji, v katerih naj bi Darka Puclja žalil in mu pripisoval značilnosti, ki so odklonske in družbeno nesprejemljive. Takšni komentarji so za zasebnega tožilca evidentno žaljivi in grobo posegajo v njegovo čast in dobro ime, toliko bolj, ker so ti posegi podani prek sredstev javnega obveščanja, ki so dostopni vsem in zato si opisana ravnanja obdolženca po zapisanem v tožbi vsekakor zaslužijo kazenskopravno sankcijo.

Senat okrožnega sodišča Grosov ugovor zavrnil

Zoper zasebno tožbo je Jacques Gros, ki ga je do predobravnalnega naroka zagovarjal Škerlj, odvetniška pisarna, d. o. o., iz Novega mesta, vložil ugovor, o katerem je odločal senat Okrožnega sodišča v Novem mestu. Senat je ugovor zagovornika obdolženega kot neutemeljenega zavrnil. V obrazložitvi sklepa senat navaja, da razžalitev pomeni vsak napad zoper čast in dobro ime drugega v obliki žaljive vrednostne ocene, podcenjevanje drugega, nespoštovanje človeškega dostojanstva in druge oblike negativne sodbe v besedah in besednih zvezah, kot naj bi jih v komentarjih zapisal Jacques Gros, ki tudi po presoji senata predstavljajo žaljivo vrednostno oceno Darka Puclja.

Komentarji po presoji senata vsebujejo poniževalen, podcenjevalen ton in napadajo osebnost zasebnega tožilca, končno presojo o tem pa bo dalo sodišče na podlagi sojenja, ki poteka.

Po zamenjavi odvetnika je Jacquesa Grosa na obravnavi zastopala Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, d. o. o., iz Ljubljane in tokrat sta bili v sodni dvorani ob Jacquesu Grosu prisotni dve njihovi odvetnici. Na poziv sodnice, ali prizna krivdo, se je Gros izjasnil, da krivde ne prizna. V nadaljevanju je Grosova odvetnica podala predlog, da se iz spisa izločijo vsi dokazi zoper Jacquesa Grosa, ker naj bi bili dokazi pridobljeni nezakonito s hudimi kršitvami zakona o kazenskem postopku in ustave. Vzrok temu naj bi bila nezakonita izdaja odredbe preiskovalne sodnice, na podlagi katere je Darko Pucelj od upravljavca spletne stani Dolenjskega lista pridobil podatke osebe z elektronskim naslovom [email protected], telefonsko številko, ki je enaka Grosovi, poleg tega še ID številke računalnikov, s katerih so bili poslani komentarji, in uporabniško ime »odgovornost«. Grosova zagovornica je povedala, da bi lahko elektronski naslov [email protected] ustvaril kdorkoli, kar ne pomeni, da je komentarje pisal Jacques Gros in da bi jih lahko pisal nekdo, ki je hotel prikriti svojo identiteto, in da je telefonska številka Jacquesa Grosa splošno znana.

Ali je temu res tako, kar trdi Grosova zagovornica, bo zasebni tožilec lahko ovrgel s pomočjo sodnega izvedenca, ki bo na podlagi IP računalnikov pridobil podatke o lokaciji, imetniku naslova in lastniku IP-ja, s katerih so bili komentarji poslani in takrat prav gotovo ne bo več nobenega dvoma, ali je ali ni komentarje pisal prav Jacques Gros.

Na sodišču pa je še ena tožba, in sicer zasebna tožba Jacquesa Grosa zoper Darka Puclja, ker naj bi ga ta v zasebni tožbi označil z napačnim pravnim izrazom, namesto z obdolžencem z »obtoženim«, do česar je prišlo izključno zaradi nehotene pomote pri zastopniku zasebnega tožilca in ne pri Darku Puclju samem. Ne zasebni tožilec, ne njegovi zastopnik v tem primeru torej nista imela nobenega namena razžaliti Jacquesa Grosa, zato vložitev nasprotne tožbe ti ocenjujejo kot pretirano. Po mnenju Pucljevega zagovornika bi lahko zasebno tožbo Jacquesa Grosa razumeli kot procesni manever nasprotne strani.

Res je, da je bilo leto 2014 volilno leto, v katerem so potekale lokalne volitve. Vendar to vsekakor ne more biti opravičljiv argument, da bi kdorkoli o komurkoli, ne samo v času pred in po volitvah, pisal komentarje s tako žaljivo vsebino.

Kdorkoli je že to počel, je to očitno počel z namenom, da bi se točno določeno osebo diskreditiralo v očeh javnosti in se ga kot negativno osebnost predstavilo v letu volitev, ko so se volivci odločali, komu bodo oddali svoj glas.

Vse pa mora imeti tudi svoje meje. In v tem primeru naj bi glede na zapisano v zasebni tožbi Jacques Gros v komentarjih prestopil mejo in posegel v čast in dobro ime Darka Puclja v obliki žaljive vrednostne ocene, njegovega podcenjevanja in nespoštovanje njegovega človeškega dostojanstva, kot je v sklepu napisal Senat Okrožnega sodišča v Novem mestu.

J. M.