Socialno podjetništvo, kaj je to?

(vir: pixabay.com)

V Sloveniji je 259 socialnih podjetij, od tega 15 v jugovzhodni Sloveniji. Socialno podjetje lahko pridobi tudi denarno pomoč, za kar mora kandidirati na javnih razpisih in za ta denar zaprositi. Praviloma takšna podjetja prejemajo denar tudi od drugih javnih ustanov, občin in podobnih proračunskih porabnikov. Iz seznama podjetij za našo regijo pa je razvidno, da so podjetja pri tem različno inovativna.

Nakazila so postopna, kakor je to razvidno iz seznama prejemnikov tega davkoplačevalskega denarja. Delno se to lahko financira iz evropskih sredstev, delno iz slovenskega državnega proračuna.

Od 15 podjetij v jugovzhodni Sloveniji je 7 podjetij doslej prejelo odobrena sredstva v višini 20.000 evrov. Skupno je to 140.000 evrov. Po navedbah ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo so ta sredstva odobrena po razpisu za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v letih 2016-2018.

Po navedbah ministrstva je eno podjetje odstopilo od pogodbe, ostala pa s projekti v letošnjem letu zaključujejo. Katero podjetje je odstopilo, iz odgovora ministrstva ni razvidno.

Seznam podjetij v jugovzhodni Sloveniji

V nadaljevanju objavljamo seznam podjetij, zadrug in zavodov na območju jugovzhodne Slovenije, ki imajo izbran status socialno podjetje. Odebeljen tisk pri posameznem podjetju pa pomeni, da je temu podjetju odobreno po 20.000 evrov državnih sredstev. Poudarili smo še kraje, kjer ima podjetje sedež. Objavljamo tudi podatke o tem, koliko denarja so ta podjetja skupno prejela doslej od proračunskih porabnikov.

1. DRUŠTVO ZA SPODBUJANJE KREATIVNIH INDUSTRIJ ROKOROKI – SOCIALNO PODJETJE, Novo mesto

Društvo Rokoroki je doslej prejelo 94.822 evrov, od tega 51.992 evrov od Zavoda RS za zaposlovanje, 21.599 evrov od Mestne občine Novo mesto in 12.099 evrov od ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

2. Zadruga Drevored, vzdrževanje javnih površin, z.b.o., socialno podjetje, Novo mesto

Doslej niso prejeli nobenih davkoplačevalskih sredstev.

3. Zadruga Zakladi Kočevske, lokalna samooskrba, z.o.o., socialno podjetje, Kočevje

Zakladi Kočevske so doslej prejeli 236.688 evrov, od tega 89.201 evrov od občine Kočevje, 30.463 evrov od Javnega sklada RS za podletništvo, 24.455 evrov od Osnovne šole Zbora odposlancev Kočevje, 18.050 evrov od Zavoda RS za zaposlovanje, 15.000 od Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, od ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo so prejeli 5.906 evrov.

4. Inkubator zadruga, izobraževanje, usposabljanje, svetovanje, storitve in razvoj za zaposlovanje na področjih hrane in okolja, z.o.o., so.p., Kočevje

Doslej niso prejeli nobenih davkoplačevalskih sredstev.

5. MLADINSKI CENTER BIT, zavod za drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, socialno podjetje, Črnomelj

Doslej so prejeli 558.300 evrov proračunskih sredstev. Delujejo od leta 2005. Največ, 263.982 evrov, jim je nakazala Občina Črnomelj. Od Urada RS za mladino, ki spada pod ministrstvo za izobraževanje, so doslej prejeli 129.592 evrov. Od Zavoda RS za zaposlovanje so prejeli 99.205 evrov, od ministrstva za delo so prejeli 13.347 evrov, od ministrstva za kulturo 12.000 evrov, od ministrstva za gospodarstvo 11.214 evrov in od RIC Bela krajina še 10.944 evrov. Še 9.985 evrov jim je nakazala občina Semič, ostali zneski so nižji.

6. URBAN DESIGN GROUP, notranja oprema, trgovina in storitve, d.o.o., socialno podjetje, Stopiče

Doslej so prejeli 16.814 evrov, od tega 10.692 od ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, 6.000 evrov od Zavoda za zaposlovanje, preostanek sta jima nakazala Dolenjski muzej Novo mesto in Kulturni center Janeza Trdine.

7. ABC TURIZEM, zavod za promocijo turizma, so.p., Rim, Adlešiči

Doslej niso prejeli nobenih sredstev, čeprav jim je bilo odobreno 20.000 evrov, do tega črpanja še ni prišlo.

8. Ixodo Idea, zavod za ohranjanje kulturne dediščine so.p., Kočevje

Podjetje je doslej prejelo 21.903 evre, od tega 13.333 evrov od ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, 6.520 evrov od občine Kočevje in 2.050 evrov od kočevskega zavoda za inovativno okolje.

9. Izbor festival, podjetje za prireditve in organizacijo, d.o.o., socialno podjetje, Novo mesto

Podjetje je doslej prejelo 3.345 evrov, zneski so razdrobljeni.

10. Eko pospeševalnik, usposabljanje, mentorstvo in inkubator za socialna podjetja, zadruga z omejeno odgovornostjo, socialno podjetje, Šentjernej

Podjetje je doslej prejelo 182,94 evra davkoplačevalskih sredstev.

11. Stanovanjska kooperativa Tovarna, z.b.o., so.p., Novo mesto

Doslej niso prejeli še nobenih sredstev. Čeprav jim je odobrenih 20.000 evrov, tega še niso črpali.

12. Festival lesa, organizacija dogodkov in trženje, z.o.o., so.p., Kočevje

Doslej so prejeli 44.032 evrov, največ, 35.682 evrov od Občine Kočevje. Slovenski državni gozdovi so jim nakazali 5.000 evrov, podjetje Kočevski les še 3.249 evrov, Snežnik pa 100 evrov.

13. Lintvern, zavod za razvoj trajnostnega turizma, so.p., Metlika

Zavod je doslej prejel 36.090 evrov, od tega od Javnega sklada RS za podjetništvo 30.435 evrov, 4.454 evrov jim je nakazal Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad RS, še 1.200 evrov pa RIC Bela krajina.

14. ZEF, Zadruga za etično financiranje z.o.o. so.p., Metlika

Zadruga doslej ni prejela nobenih davkoplačevalskih sredstev.

15. Lesna zadruga Loški Potok z.b.o., so.p., Loški Potok

Lesna zadruga je doslej prejela 845.478 evrov, največ, kar 518.209 evrov od ministrstva za infrastrukturo in prostor. Od Slovenskih državnih gozdov so prejeli 235.859 evrov, od Občine Loški Potok pa 39.692 evrov. Ostali zneski so manjši.

Kaj je socialno podjetništvo?

Socialno podjetništvo so začeli uvajati leta 2011, v prejšnji sestavi vlade je nad tem bdel Tadej Slapnik, nekdanji poslanec iz stranke Zares. Kaj je socialno podjetje? Po zakonu lahko status socialnega podjetja pridobi društvo, zavod, ustanova, gospodarska družba, zadruga ali druga pravna oseba v zasebni lasti, ki ni ustanovljena izključno z namenom pridobivanja dobička ter premoženja ne deli, prav tako ne deli ustvarjenega presežka prihodkov na odhodki. V zakonu je zapisano: “Trajno opravljanje podjetniške dejavnosti s proizvodnjo in prodajo proizvodov ali opravljanjem storitev na trgu, kjer ustvarjanje dobička ni glavni cilj podjetniške aktivnosti, temveč glavni cilj predstavlja doseganje socialnih oziroma družbenih učinkov.”

Podatki o vseh podjetjih v Sloveniji so dostopni na: evidenca_so_p/.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Erar.

J. M.