Smukova zgodba z Gačami propadla, nova skupina išče novi (proračunski) denar

Gače (foto: Panoramio)

Pogodba z Iskro za smučišče Gače je propadla, Gače so spet Iskrine, v podjetju Smuk so bila precejšnja medsebojna nesoglasja. Zdaj pa ena izmed skupin ustanavlja novo podjetje, vendar pričakujejo, da bodo denar za svoje načrte pridobili iz državnih, evropskih in občinskih proračunov. Semiški občinski svetniki nad tem niso navdušeni, menijo, da je treba najti investitorja, ki bo imel svoj denar in ga bo investiral v Gače. Kljub temu so podpisali pismo o nameri, da bodo občine novemu podjetju zagotavljale po 50.000 evrov letno. Vendar pa to še nič ne pomeni. Pismo ni obvezujoče, podpisati ga mora še preostalih 15 občin.

Podjetje Smuk ni plačalo 1. obroka kupnine

Podjetje Smuk, družba za športno rekreativne dejavnosti, s sedežem v Ljubljani, ki je junija lani prevzelo smučišče Gače, Iskri, d. d., do 30. junija 2017 ni poravnalo prvega obroka kupnine. Predlagali so obročno odplačevanje, na kar Iskra ni pristala.

Nova skupina in pričakovanih 250.000 evrov iz občinskih proračunov

Že nekaj časa pa deluje nova skupina, ki s pomočjo arhitekturnega podjetja iz Novega mesta pripravlja 10-letno vizijo, vendar pri tem pričakujejo predvsem državni, evropski in občinski denar. Poleg denarja iz razpisov za Pokolpje in Evropske unije naj bi jim občine pet let zagotavljale po 50.000 evrov (brez davka na dodano vrednost). Skupno jim naj bi dale torej 250.000 evrov. S tem bi plačale vozovnice za zimsko dejavnost za potrebe šol in vrtcev oziroma vzgojno-izobraževalnih zavodov.

Pismo o nameri naj bi podpisalo 16 občin

Po predlogu te skupine naj bi bilo v to vključenih 16 občin, ki naj bi do 30. septembra 2017 podpisale tudi pismo o nameri, da bodo to plačevale. Prvi so ta predlog obravnavali v semiškem občinskem svetu, kjer se večina svetnikov s tem ni strinjala. Kljub temu so nato sprejeli predlog, da občina Semič podpiše predlagano pismo o nameri.

Nekaterim svetnikom občinskega sveta Občine Semič se zdi sporno financiranje smučišča, ki temelji izključno na prihodkih občinskih proračunov.

Semiški občinski svet je sicer že poleti obravnaval poročilo o delovanju smučišča Gače v sezoni 2016/2017. Županja Polona Kambič je takrat navajala, da se je odločitev občin Dolenjske, Bele krajine in Občine Kočevje, ki so že pred tem pristopile k podpisu Sporazuma o sodelovanju pri izvedbi nujnih sanacijskih del na smučišču Gače, izkazala za pravilno. To je utemeljevala s tem, “da so otroci lahko ponovno smučali na smučišču Gače”.

Kako je poslovalo podjetje Smuk, d. o. o.?

Podjetje je smučišče prevzelo julija 2016. Direktor Boris Rugelj je nato povedal, da podjetje ni doseglo poslovnih ciljev, da pa je zadnja zimska sezona pokazala več dobrih in tudi manj dobrih strani. To jim naj bi služilo kot usmeritev za boljše delo v prihodnje.

Med lastniki podjetja in lokalnimi skupnostmi so se pojavile tudi večje razlike. Nekateri bi smučišče nadgrajevali, ustanovili naj bi novo podjetje, ki naj bi sodelovalo s Športnim društvom Zavoj. Arhitekturni biro iz Novega mesta pa pripravlja tudi grafični načrt 10-letnega razvoja Turističnega centra Gače. Rugelj je dejal, da se za vsako načrtovano fazo razvoja pripravlja ločen projekt, pri tem pričakujejo denar iz programa Pokolpje, evropska sredstva, pa tudi sredstva iz občinskih proračunov.

V 10-letni viziji, to je na prejšnji seji občinskega sveta predstavil Tomaž Šuln, je zajet odkup opreme smučišča, nadgradnja in širitev zasneževalnega sistema, ureditev nočne smuke, pridobitev vseh potrebnih obratovalnih dovoljenj, postavitev zip-line trase in kolesarskega parka z izposojo koles, vzpostavitev učne pohodniške poti in začetek gradnje nastanitvenih kapacitet v sklopu projekta “Kočevarska vas”.

Že na prejšnji seji pa semiški občinski svetniki, ki so obravnavali ta načrt, k temu niso dali pozitivnega mnenja in niso odobrili nadaljnjega sofinanciranja smučišča. Navedli so, da mora podjetje Smuk oziroma novo nastalo podjetje poravnati prvi obrok za nakup opreme podjetju Iskra, d. d. Slišati je bilo tudi veliko pripomb zaradi notranjih nesoglasij v podjetju Smuk, d. o. o.

Pripombe so šle tudi v smer, da občina Semič podpira razvoj smučišča, vendar z investitorjem, ki ima lasten kapital.