Šmarješke Toplice: Začenjajo z rekonstrukcijo ceste Družinska vas – Bela Cerkev

Podpis pogodbe: Marjan Novak in župan Marjan Hribar (vir: občina)

Šmarješki župan Marjan Hribar in izbrani izvajalec del po izveden javnem naročilu, Marjan Novak (Gradbena mehanizacija Marjan Novak s. p.) sta v petek podpisala gradbeno pogodbo za prvo fazo rekonstrukcije lokalne ceste Družinska vas – Bela Cerkev.

Z deli na terenu bodo pričeli ob koncu meseca avgusta.

Dela obsegajo popolno rekonstrukcijo lokalne ceste na relaciji od križišča Strelac – Družinska vas (pri gostišču Pri Amerikancu) do naselja Sela. Za izboljšanje prometne varnosti in zagotovitve varne udeležbe pešcev v prometu bodo dogradili pločnik.

Investicijo bo v celoti financirala Občina Šmarješke Toplice, pogodbena vrednost znaša 400 tisoč evrov (brez davka na dodano vrednost).

Dela bodo zaključena v roku dveh mesecev od uvedbe v delo. V času izvajanja del bo potekala zapora lokalne ceste, o vseh podrobnostih bodo krajane pravočasno obvestili.


Projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje Acer d.o.o. iz Novega mesta.

M. D.