Šmarješke Toplice: Začeli s pripravo prostorskega načrta na območju Bele Cerkve

Bela Cerkev (vir: visitdolenjska.eu)

Občina Šmarješke Toplice je objavila sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za Poslovno-storitveno območje Bela Cerkev – Vzhod.

Območje načrtovanja se nahaja na vzhodni strani naselja Bela Cerkev, na pobočju Vinjega vrha. Velikost obravnavanega območja je 1,46 hektarja zemljišč.

Na severu meji na lokalno cesto Bela Cerkev – Draga, na južni, vzhodni in zahodni strani pa meji na obstoječe stanovanjske in nestanovanjske stavba s pasovi drevnine. Lokacijo v naravi predstavlja večja površina južno od lokalne ceste, ki je v sedanjem stanju travnik ter manjša, z drevnino poraščena parcela, severno od lokalne ceste.

Občina na tem območju načrtuje umestitev objektov za poslovno-storitvene dejavnosti. Predmet urejanja bo tudi zeleni pas na južnem delu območja in navezava ter obcestni prostor lokalne ceste Bela Cerkev – Draga.

Kontaktna oseba je Stane Bajuk. Več podrobnosti je dostopnih na povezavi: smarjeske-toplice.si

Gregor Zorko in Marjan Hribar (vir: občina)

Občina je tudi objavila, da se je s 3. aprilom v občinski upravi zaposlil dolgoletni predsednik nekdanje Krajevne skupnosti Bela Cerkev in aktualni predsednik društva Godba na pihala. Šmarješke Toplice, Gregor Zorko. Zapisali so, da bo s svojimi bogatimi izkušnjami bo deloval na področju investicij, prometne varnosti in razvoja lokalne skupnosti.

Župan Marjan Hribar je takrat dejal, da je prepričan, da bo Zorko s svojo predanostjo izkušnjami in ugledom, ki si ga je pridobil v vseh teh letih, velika dodana vrednost pri realizaciji številnih razvojnih projektov. Izrekel mu je dobrodošlico.

Gregor Zorko pa je povedal, da ima “poleg poznavanja načina dela lokalne samouprave in dogajanja v naši občini imam iz pretekle službe tudi precej izkušenj pri vodenju investicijskih projektov. Pričakujem, da bom lahko koristno pripomogel k nadaljevanju uspešnosti naše občine”.

M. D.