Šmarješke Toplice: V teku priprave za napeljavo širokopasovnega omrežja

(foto: kraji.eu)

Občina Šmarješke Toplice je začela zbirati pristopne izjave občanov, s katerimi bodo ti izkazali interes za priključke do širokopasovnega omrežja. Pristopne izjave zbirajo na občini, rok je 17. julij 2018.

Na občini navajajo, da bo omrežje za t. i. hiter internet v posameznih naseljih zgrajeno, če bo pristopne izjave podpisala najmanj četrtina vseh gospodinjstev v naselju.

S pristopno izjavo se tako posamezno gospodinjstvo zavezuje, da bo ob začetku izvajanja projekta izgradnje širokopasovnega omrežja v občini sklenilo pogodbo za izgradnjo optičnega priključka.

Pri tem bo treba poravnati stroške za hišno napeljavo, ki bodo 150 evrov za posamezni priključek. Podpisnik se bo z izjavo tudi zavezal, da bo brezplačno omogočil prekop oziroma napeljavo omrežja po njegovih zemljiščih.

Izgradnjo telekomunikacijskega omrežja v občini bo izvajalo podjetje Rune. Internetne storitve pa bo uporabnikom v omrežju ponujalo več različnih ponudnikov. Vsak uporabnik bo tako imel možnost proste izbire ponudnika internetnih storitev. Pri tem se bo odločal glede na ceno in kakovost storitev, kar bo zanj najugodnejše.

Podjetje Rune kot upravitelj omrežja pa bo vsem telekomunikacijskim operaterjem zagotovil enakopravni dostop in najem omrežja pod enakimi pogoji.

Pomembno pri tem je vedeti, da bodo do storitev v omrežju RuNe lahko dostopali samo tisti uporabniki, ki bodo naročili izgradnjo priključka in bodo priključeni na optično telekomunikacijsko infrastrukturo RuNE.

Pomembno je še to, da bodo uporabniki plačali samo notranjo hišno napeljavo, kot rečeno bo to 150 evrov, kar bo treba plačati v enkratnem znesku. V to so vključeni montaža optičnega kabla znotraj hiše, priklop optičnega modema in preizkus povezave.

Po izvedenem priključku bo stranka postala tudi lastnica vse notranje inštalacije oz. napeljave.

Za tiste, ki bi se morda za optični priključek odločili pozneje in v času gradnje omrežja priključka ne bodo naročili, bo ta samo omogočen, ne bo pa zgrajen do hiše.

Strošek izgradnje priključka bo v primeru poznejšega naročila bistveno višji kot med gradnjo celotnega omrežja optične infrastrukture.

Pristopne izjave zbirajo na sedežu Občine Šmarješke Toplice, zadnji rok za oddajo je torek, 17. junij 2018.

Več o tem in pristopne izjave so dostopne tukaj: sirokopasovno-omrezje

C. R.