Šmarješke Toplice praznujejo: drugačna in precej samosvoja občina

Občina Šmarješke Toplice v teh dneh praznuje svoj občinski praznik. Gre za občino, ki je sicer majhna in mlada, vendar zelo uspešna. Že od začetka jo vodi županja mag. Bernardka Krnc, ki občino s pomočjo občinskega sveta, kjer ni političnih delitev, vodi v smeri razvoja in turistične prepoznavnosti krajev.

Za občino je značilno, da je brezposelnost v njen daleč najnižja v regiji in z vsega približno 4 odstotki več kot prepolovljena glede na vsa povprečja. V regiji, na primer, je brezposelnost za desetino višja od povprečja, med posameznimi območji pa so velika izstopanja v negativno smer, če omenimo belokranjski in kočevski del. Ob tem je pomembno tudi vidno prizadevanje, da se občina uvršča ob bok najuspešnejšim na turističnem področju. To je tudi razlog, da si v občini ne prizadevajo za izgradnjo hitre ceste (Celje – Novo mesto), ki bi delila to področje in mu prinesla zgolj težave. Dejansko jim to umestitev vsiljujejo akterji na državni ravni, v občini pa navajajo, da tega ne potrebujejo, da gre njihov razvoj v drugo smer. In zelo prav imajo. Navsezadnje njihova težava ni v cestnih povezavah, njihov razvoj gre v smeri turizma. Morda bi kdo rekel, da je to normalno, saj imajo tam tudi zdravilišče, vendar pa domačini vedo, da to deluje zelo samostojno in tudi nekoliko odmaknjeno, kot gospodarska družba, ki ni zelo povezana z občino.

V teh dneh precej popravili investicijske načrte

Občinski svet, ki deluje kot povezovalni organ, saj se ne deli na opozicijo in koalicijo, je v teh dneh sprejel rebalans občinskega proračuna za leto 2017. Iz gradiva je razvidno, da so to glede na prvotni načrt predvsem zaradi naložb. Podpisali so namreč pogodbo za pridobitev evropskih sredstev za projekt Izgradnja cevovodov in vodohranov. Investicijo že izvaja Komunala Novo mesto, za to njo letos načrtujejo 971.249 evrov, dela bodo izvajali še v letih 2018 in 2019.

Investicijo Gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč v Beli Cerkvi so uskladili s sprejetim investicijskim projektov, dela bodo izvajali letos in naslednje leto, za to imajo odobrena tudi nepovratna sredstva iz državnega proračuna. Povečali so sredstva za Turistično storitveno gospodarsko cono Dolenje Kronovo, kjer bodo izvedli nakup zemljišč in postopek komasacije.

Več denarja bo šlo tudi za področje turizma in s tem povezano strategijo, kjer bodo stvari na tem področju še dodatno prevetrili. V programu imajo sicer tudi projekt Nordijska hoja na podeželju, zdaj pa so uskladili še vire financiranja za projekt v celoti. Vrednost projekta je ocenjena na 52.847 evrov, vendar pa bodo pri financiranju tega sodelovali še ostali partnerji, kar pomeni, da je občina finančno breme zelo razpršila.

Z rebalansom so nato več denarja namenili nakupu zdravstvenih pripomočkov. Z donatorskimi in lastnimi sredstvi bodo namreč kupili defibrilator, ki bo od jutri dalje nameščen na Gasilskem domu v Zburah. Športne površine pri Osnovni šoli Šmarjeta pa bodo ogradili. Zagotovili so še denar za rekonstrukcijo, odstranitev objekta in dozidavo Osnovne šole Šmarjeta.

In še finančni del: letošnji prihodki občine bodo 4,388 milijona evrov, odhodki bodo precej višji in bodo znašali 5,783 milijona evrov. Vendar pa se za ta del, to je okrog 1,4 milijona evrov ne bodo dodatno zadolžili. Ni potrebe. Pokrili ga bodo s presežkom iz preteklih let, kar je v bistvu redkost med slovenskimi občinami.

Občinski praznik: praznovanje raznoliko in precej drugačno od praznovanj v nekaterih ostalih občinah

Občina letos praznuje 10-letnico delovanje. Prireditve ob občinskem prazniku, ki bo 15. junija, pa potekajo od 7. do 18. junija.

Začelo se je včeraj, z meddruštvenim športnim tekmovanjem v Šmarjeti. Jutri popoldne bodo v Zburah predali defibrilator, sledilo bo meddruštveno gasilsko tekmovanje za pokal Zbur. V Osnovni šoli Šmarjeta bo predavanje o uporabi pametnih telefonov. Zvečer pa gasilska veselica v Zburah.

V soboto bo spominski pohod NOB na trasi: Šmarjeta – Koglo – Šmarjeta (če bo dež, odpade). V Šmarjeti bo nogometni turnir za 10. pokal občine. V joga parku tamkajšnjega zdravilišča pa bo svetovni dan wellnesa. Ob 17. uri bo potekal Dan čebelarjev, z degustacijo različnih vrst medu.

V nedeljo bo dan odprtih vrat na zunanjih bazenih zdravilišča, kar velja zgolj za občane te občine. V Beli Cerkvi bodo potekale meritve krvnega tlaka, hkrati pa tudi 22. Šmarješki tek.

V ponedeljek bo podpis listine o pristopu občine k Zeleni shemi slovenskega turizma in delavnice z lokalnimi društvi ter ponudniki turističnih storitev.

V sredo bo meddruštveni turnir v pikadu, v Beli Cerkvi. V četrtek pa bo v prostorih občine odprtje fotografske razstave, nato pa še slavnostna seja občinskega sveta. Različne prireditve bodo nato še vse do nedelje, ko se bo praznovanje občinskega praznika zaključilo s sveto mašo v cerkvi sv. Marjete v Šmarjeti in srečanjem starostnikov pri župnišču v Šmarjeti.

Že program praznovanja 10. občinskega praznika kaže, da gre za občino, kjer gredo stvari precej drugače kot v ostalih občinah, zato je tudi občina lahko tako uspešna.

Predstavitev občine

Občina Šmarješke Toplice je začela poslovati kot samostojna lokalna skupnost s 1. 1. 2007 z odcepitvijo od Mestne občine Novo mesto. Na referendumu 29. 1. 2006 so občani dveh krajevnih skupnosti, KS Bela Cerkev in KS Šmarjeta, izrazili željo, da želijo nadaljevati skupno in neodvisno pot v novi lokalni skupnosti. Zato je državni zbor 1. 3. 2006 dal potrditev k javno izraženi želji občank in občanov 24 vasi na ozemlju novonastale občine Šmarješke Toplice. Na prvih lokalnih volitvah, jeseni 2006, se je mesto župana potegovalo šest kandidatov in za 11 svetniških mest v prvem Občinskem svetu Občine Šmarješke Toplice kar 62 kandidatov v petih volilnih enotah. Prva konstitutivna seja občinskega sveta je bila 1. 12. 2006.

Število prebivalcev: 3.293; Površina občine: 34,2 km2; Število krajev v občini: 24; Dolžina cest: 101 km občinskih cest in 20 km državnih cest.

Občinski praznik: 15. junij, ko je bil leta 1074 svet pod Vinjim vrhom prvič uradno omenjen v pisnih virih.

Pobrateni občini: Občina Cankova in češka Občina Teplice nad Bečvou.

C. R.