Šmarješke Toplice: Korak bliže pitni vodi na Vinjem vrhu

Za prebivalce iz območja Vinjega vrha je bil petek pomemben dan. Na fotografiji (z leve): Jože Kapler, Marjan Hribar in mag. Andrej Vizjak. (vir: Občina Šmarješke Toplice)

Ob koncu prejšnjega tedna sta šmarješki in škocjanski župan Marjan Hribar in Jože Kapler podpisala sporazum o izvedbi projekta Vodovod Vinji vrh: visoka cona. Podpisu je prisostvoval tudi minister za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka.

S tem je bil sklenjen dogovor med občinama za sofinanciranje priprave projektne in investicijske dokumentacije, kar bo podlaga za kandidiranje na razpisih za pridobitev nepovratnih evropskih sredstev za izvedbo projekta.

Minister Vizjak je ob podpisu dejal, da je pitna voda prioriteta in pravica vsake lokalne skupnosti. “Tu imamo lep primer, ko lokalni skupnosti stopita skupaj in država bo pomagala pri realizaciji ter prispevala del sredstev.”

Na občini Šmarješke Toplice pa so zapisali, da so ob sodelovanju z občino Škocjan pristopili k projektiranju trase vodovoda, da čim prej pridobijo gradbeno dovoljenje in pripravijo vse potrebno za prijavo na razpis za črpanje nepovratnih evropskih sredstev.

Vir: Občina Šmarješke Toplice (foto: Hinko Grdun)

M. D.