Šmarješke Toplice: Kako močno je gospodarstvo, kdo so največji?

Šmarješke Toplice

Na območju občine Šmarješke Toplice je bilo lani registriranih 133 podjetij in samostojnih podjetnikov. Ustvarili so 50,1 milijona evrov prihodkov, zaposlovali 371 oseb in dosegli 9,2 milijona evrov čistega dobička. Skoraj 40 % tega je doseglo največje podjetje in tudi največji zaposlovalec v občini, to je podjetje Plastoform Šmarjeta. Nasploh v občini prevladuje močna družinska tradicija, ki tamkajšnje gospodarstvo tudi drži pokonci. Za občino so značilni še močni samostojni podjetniki, po čemer se ta občina razlikuje od ostalih v regiji.

Na območju občine Šmarješke Toplice je registriranih 39 podjetij, v katerih je 259 zaposlenih. Imeli so 37,4 milijona evrov celotnega prihodka, od tega so 11,6 milijona evrov dosegli z izvozom. Pri tem jih je lani 24 poslovalo z dobičkom, z izgubo pa 14, kjer pa je šlo za mikro podjetja. Kot celota so podjetja lani dosegla 8,37 milijona evrov čistega dobička, kar je bilo 76,6 % več kot leto pred tem.

V občini je bilo registriranih še 94 samostojnih podjetnikov, pri katerih je bilo 112 zaposlenih. Skupno so ustvarili za 12,7 milijona evrov celotnega prihodka. Z dobičkom jih je poslovalo 80. Skupnega dobička (podjetnikovega dohodka) je bilo za 846 tisoč evrov, kar je bilo 30 % več kot leto pred tem.

Največji podjetji v lasti ene družine

Po doseženem dobičku sta bili v občini najpomembnejši dve podjetji: PLASTOFORM Šmarjeta in G4 Group Šmarjeta. Ustvarili 8,2 milijona evrov čistega dobička, ostali milijon evrov pa se je porazdelil na ostala podjetja in samostojne podjetnike. Vendar pa so bili prihodki obeh podjetij bistveno različni. PLASTOFORM Šmarjeta je ustvaril za 22 milijonov evrov prihodkov, G4 GROUP pa manj kot tretjino tega, 6,1 milijona evrov. Bistvena razlika je tudi v številu zaposlenih. PLASTOFORM jih zaposluje 164, v G4 GROUP pa je bilo le 9 zaposlenih. Vendar pa se na koncu vse izteče pri družini Gregorčič, ki ima v lasti obe podjetji.

Podjetje PLASTOFORM Šmarjeta se ukvarja s proizvodnjo plastičnih elementov. Lastnik podjetja pa je od leta 2010 – zanimivo – podjetje G4 GROUP, upravljanje podjetij. Direktor podjetja je Franc Gregorčič. Podjetje PLASTOFORM je še lastnik podjetja PLASTOFORM Logistika, transportno in logistično podjetje iz Šmarjete in podjetja PLASTOFORM BLANCA, proizvodnja pleksi izdelkov iz Kladja nad Blanco.

Podjetje G4 GROUP, upravljanje podjetij, d. o. o., je bilo ustanovljeno leta 1991. Lastniki so Franc (52 %), Gašper (24 %) in Miha (24 %) Gregorčič. Gre torej za družinsko podjetje, ki je celostno gledano vodilno v občini Šmarješke Toplice.

V nadaljevanju objavljamo seznam največjih podjetij v občini Šmarješke Toplice, razvrščena so po velikosti glede na doseženi prihodek.

 Podjetje Celotni prihodek Dobiček Štev. zap.
1. Plastoform Šmarjeta, d. o. o. 22.014.170 3.619.924 164
2. G4 GROUP, d. o. o., Šmarjeta   6.120.147 4.609.611   9
3. FRANC LUŠINA, s. p., Bela Cerkev   3.451.141   110.216  34
4. PLASTOFORM LOGISTIKA, d. o. o., Šmarjeta   3.255.417       2.896  15
5. PREŠEREN BRANKO, s. p., Šmarjeta   1.478.127     36.930   1
6. JORDAN, d. o. o., Draga   1.117.202     54.844  11
7. VVHT MARKO CVELBAR, s. p., Gorenja vas      932.096     20.496  16
8. RD AVTO, RUDMAN DEJAN, s. p., Družinska vas      809.662     15.393   1
9. PENZION SREČA, d. o. o., Orešje      742.682          360  10
10. GRUNTAR, d. o. o., Zbure      653.631       9.853   3
11. GEOTERM, d. o. o., Radovlja      499.535     33.341   1
12. AVTOPREVOZNIŠTVO KOŠLAR BOŠTJAN, s. p. Sela      597.335     28.926   4
13. ORODJARSTVO JOŽE PREŠEREN, s. p., Dolenje Kronovo      595.598     97.409   5
14. NARAJAN, d. o. o., Zbure      578.726     60.001   1
15. PROMA TRANSPORT, d. o. o., Dolenje Kronovo      462.278           98   6
16. ROBEK KERAMIČARSTVO, d. o. o., Šmarješke Toplice      376.043     21.170   6
17. MONTAŽA MUŠIČ, d. o. o., Šmarješke Toplice      338.648     11.816   8
18. SIMONČIČ BOŽIDAR, s. p., Orešje      299.820     10.944   4
19. ALOJZ KORENIČ, s. p., Gradenje      292.362     10.483   0
20. JOŽE VIDRIH, s. p., Koglo      270.052     12.352   6
21. GED DESIGN ROBERT HORVAT, s. p., Brezovica      259.434     18.227   2
22. KOŠLJAR STANE, s. p., Sela      239.855     21.705   1
23. GRADBENA MEHANIZACIJA IN PREVOZI, Marjan Novak, s. p. Družinska vas      236.690     12.664   4
24. ANTON ŠINKOVEC, s. p., Družinska vas      231.321       2.379   4
25. STANE PIRKOVIČ, s. p., Šmarjeta      210.732     18.859   4
26. DEMETRA Lean Way, d. o. o., Bela Cerkev      186.761    -14.123   3
27. FRANC ZORAN, s. p., Orešje      182.419       8.615   3
28. ŠMARJEŠKI GAJ, d. o. o., Šmarj. Toplice      166.382    -10.482   4
29. EURODISKONT, d. o. o., Šmarješke Toplice      164.530       2.078   2
30. ALEŠ ŽURA, s. p., Družinska vas      161.042     15.059   1

Podatki so v evrih. Zajeli smo podjetja in samostojne podjetnike, ki so v letu 2016 dosegli več kot 150 tisoč evrov prihodkov. Kogar ni na seznamu, je imel nižje prihodke od tega zneska. Podatki o številu zaposlenih so vzeti iz bilanc in pomeni povprečno število na podlagi opravljenih delovnih ur.

Vir: Ajpes in Gvin.com