Slovesnost ob 40-letnici pobratenja med občinama Metlika in Ozalj

Županji Občine Ozalj in Občine Metlika (vir: občina Metlika)

Včeraj, 24. marca, so v Kulturnem domu Metlika s plesom, pesmijo in talentom ter ustvarjalnostjo mladih generacij obeh občin obeležili štiri desetletja trajajoče prijateljstvo med Metliko in Ozljem.

Županja Občine Ozalj, Lidija Bošnjak in županja Občine Metlika, Martina Legan Janžekovič sta s podpisom listine slovesno obnovili listino pobratenja prebivalcev obeh pobratenih občin, ki je bila prvič podpisana 26. 11. 1982 v Metliki in nato 5. 5. 1983 v Ozlju.

S podpisom listine sta se zavezali, da si bosta občini tudi v prihodnje prizadevali za medsebojno sodelovanje, izmenjavo izkušenj in dosežkov na vseh področjih družbenega življenja ter negovali dragoceno prijateljstvo. S prisotnostjo so je počastili tudi namestnica Karlovške županje, dr. Vesna Hajsan Dolinar in ostali visoki gostje z obeh strani meje.

Poleg mešanih zakonov na obeh straneh meje, obdelovanja zemlje in gozdov, gospodarskega sodelovanja, sodelovanja društev in dnevnih delovnih migracij je bratstvo vedno odlikovalo srčno in pristno druženje naših prebivalcev in nesebična medsebojna pomoč v težkih časih.

Pobuda za pobratenje obeh mest je bila leta 1982 ob otvoritvi ceste na območju Žumberka, na kateri so bili prisotni takratni najvišji predstavniki oblasti iz Ozlja, Karlovca in Metlike ter predstavniki vojske, ki so bili med 2. svetovno vojno na Žumberku in na Gorjancih. Vodilni na obeh straneh so predlog soglasno potrdili ter si v naslednjih letih prizadevali za tvorno skupno sodelovanje na gospodarskem in ostalih področjih. Občina Metlika je s svojimi društvi, podjetji in drugimi organizacijami ves ta čas pozornost namenjala tudi oživljanju Žumberka, ki se je med drugim soočal z izseljevanjem in staranjem prebivalstva. Vlagala je v vzdrževanje in asfaltiranje cest na tem območju, v Radatovićih pa se je odprl obrat podjetja Kolpa.

Po vstopu Hrvaške v schengensko območje, prevzemu evra in odpravi mejnih kontrol je tako po 32 letih izvrstna priložnost, da skupno sodelovanje na gospodarskem, turističnem, kulturnem, športnem in družbenem področju, še bolj poglobijo in okrepijo. Na marsikaterem področju se obkolpsko območje namreč srečuje s podobnimi izzivi, ki jih je treba izkoristiti za sodelovanje na skupnih projektih, napredek ter razvoj krajev.

V kulturnem programu so sodelovali: Otroška folklorna skupina Mlinček iz Otroškega vrtca Metlika, Otroška folklorna skupina KUD Vivodina, Otroška pevska skupina OŠ Metika, Otroška folklorna skupina KUD Vrhovac, 4. a razred OŠ Podzemelj in učenca glasbene šole Karlovac, podružnice Ozalj, Ivan Krnežić in Dario Šoštarić. Slovensko himno je zapela učenka 9. a razreda OŠ Metlika, Tina Pezdirec, hrvaško himno pa učenki 6. razreda OŠ Slava Raškaj Ozalj, Elena Hanžek in Lara Fumić.

Fotografije si oglejte v naslednji galeriji (za povečanje kliknite na fotografijo):

Vir: Občina Metlika

A. L.