Slovenski BDP se je lani realno zvišal za 2,5 %, bistveno manj od prvotnih ocen

(vir: pixabay.com)

Bruto domači proizvod (BDP) je v letu 2022 po redni reviziji letnih ocen znašal 57.038 milijonov evrov. V primerjavi z 2021 je bil v tekočih cenah večji za 9,1 odstotka, kar je posledica dviga cen in inflacije. BDP se ja zato realno povečal za 2,5 odstotka, je objavil Statističi urad RS.

Negativno je bilo v:

  • predelovalnih dejavnostih (-3,3 %),
  • kmetijstvu in lovu, gozdarstvu in ribištvu (-2,6 %),
  • trgovini, vzdrževanju in popravilu motornih vozil (-5,2 %),
  • oskrbi z električno energijo, plinom in paro (-10,9 %).

Dosedanja ocena, ki je temeljila na zdrževanju četrtletnih podatkov, je kazala na 5,4-odstotno rast. Realna rast je pri 2,5 odstotka tako bistveno nižja.

K povečanju obsega BDP so največ prispevale strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (0,6 odstotne točke) ter gostinstvo (0,6 odstotne točke). Po 0,4 odstotne točke so k rasti obsega BDP prispevale informacijske in komunikacijske dejavnosti ter gradbeništvo, druge raznovrstne poslovne dejavnosti so dodale 0,3 odstotne točke ter promet in skladiščenje 0,2 odstotne točke.

A. L.