Slovenska vojska in Policija s sporazumom do učinkovitejšega varovanja državne meje

V. d. generalnega direktorja Policije Andrej Jurič in načelnik Generalštaba Slovenske vojske brigadir Robert Glavaš.

Načelnik Generalštaba Slovenske vojske brigadir Robert Glavaš in v. d. generalnega direktorja Policije Andrej Jurič sta danes podpisala operativno-taktični načrt sodelovanja vojske in policije pri širšem varovanju državne meje. Načrt določa oblike dela policistov in vojakov pri varovanju meje in preprečevanju nezakonitih migracij.

Načrt sodelovanja, katerega namen je zagotoviti stabilnost in notranjo varnost vsem prebivalcem Slovenije, določa oblike dela policistov in vojakov pri varovanju meje in preprečevanju nezakonitih migracij.

Osnovna vodila operativno-taktičnega načrta so, da varovanje meje vodi, usmerja in nadzira policija, da policijske postopke mešane patrulje policistov in vojakov vodi policist, vojakom pa poveljujejo vojaški poveljniki, ter da pripadniki vojske pri varovanju meje sodelujejo skladno z vojaškimi taktikami, tehnikami in postopki, za katere so usposobljeni.

Policija in Slovenska vojska pri varovanju meje zelo dobro sodelujeta že od leta 2015, ko se je tudi Slovenija, podobno kot druge države v regiji, prvič v zgodovini svoje samostojnosti soočila z množičnimi migracijami.

Že takrat je bil sprejet podoben operativno-taktični načrt, ki je uredil sodelovanje med obema institucijama pri varovanju državne meje, glede na razvoj sodelovanja pa je bil kasneje tudi dopolnjen.

Ker je odkrivanje in preprečevanje nezakonitih migracij čedalje zahtevnejše (povečuje se namreč število nezakonitih prehodov, migranti se velikokrat razbežijo, mejo prestopajo na gozdnatem, neprehodnem terenu itd.), so tako v Policiji kot v Slovenski vojski ocenili, da je treba pripraviti nov operativno-taktični načrt, ki bo upošteval pridobljene izkušnje pri skupnem delovanju ter zadnje trende in načine nezakonitega prehajanja državne meje.

Kot je izpostavil v. d. generalnega direktorja policije Andrej Jurič, si v Policiji želijo, da bi bila vloga vojske pri varovanju meje še aktivnejša:

Prizadevamo si, da bi bila sprejeta pozitivna odločitev o aktivaciji 37.a člena Zakona o obrambi, ki določa izjemna pooblastila vojske. Slovenija se namreč trenutno srečuje z varnostnimi razmerami, ki predstavljajo izjemno obremenitev za delo policije. Na eni strani se soočamo s povečanjem ilegalnih prehodov, na drugi še z epidemijo novega koronavirusa. Obe situaciji zahtevata večjo prisotnost policistov tako na meji kot v notranjosti države, kar pa je ob trenutni kadrovski zasedenosti policije težko zagotoviti.”

Načelnik generalštaba brigadir Robert Glavaš pa je poudaril, da “z novim načrtom ne spreminjamo nalog Slovenske vojske na meji in njenega sodelovanja s civilno Policijo, temveč zgolj bolj vojaško strokovno opredeljujemo vlogo le te” ter izpostavil, da je “sodelovanje med Slovensko vojsko in civilno Policijo – še posebej pri tej nalogi – profesionalno, strokovno in zgledno, kar je bistveno za dobro delovanje obeh stebrov nacionalne varnosti.”

M. D.