Slovenija zaprosila za mednarodno pomoč EU in Nato

Prevalje

Reševalna pomoč na večini območij, ki so jih prizadele poplave, prehaja v fazo zagotavljanja osnovnih pogojev za življenje in zagotavljanje komunikacij.

Zaradi obsežnosti škode na prizadetih območjih se je Slovenija odločila, da zaprosi za mednarodno pomoč preko mehanizmov EU in NATA.

Prek mehanizma EU na področju civilne zaščite za pomoč v mehanizaciji za odstranjevanje naplavin in zagotavljanja prevoznosti cest je Slovenija zaprosila za:

– 10 delovnih strojev (bager, goseničar) do 7,5 tone z inženirsko ekipo,

– 10 delovnih strojev (bager, goseničar) do 17,5 tone z inženirsko ekipo,

– 10 delovnih strojev (bager, goseničar) nad 17,5 tone z inženirsko ekipo,

– 10 delovnih strojev (bager in buldožer) z inženirsko ekipo,

– 30 specialnih vozil za urejanje vodotokov z inženirsko ekipo,

– 20 montažnih mostov, dolgih do 40 metrov.

Prek mehanizma Nata za odzivanje na naravne in druge nesreče je Slovenija zaprosila za pomoč v obliki:

– pet težkih vojaških helikopterjev z nosilnostjo vsaj pet ton za prevoze,

– 200 vojakov za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči,

– 20 montažnih mostov, dolgih do 40 metrov.

Vir: Urad vlade RS za komuniciranje (Ukom)

Hrvaška je že zagotovila pomoč vojaškega helikopterja za pomoč pri zajezitvi in utrditvi nasipov na Muri. Pomoč ostalih držav Slovenija še pričakuje. Pomoč usklajujejo prek Uprave RS za zaščito in reševanje.

M. D.